-- annonse --
Nyheter
NY BANE: Kunstgress er avgjørende for aktivitetsnivået i norsk fotball, og det legges stadig nye baner. Foto: Ivar Thoresen
Reidar Schjei
Reidar Schjei

932 57 318

Antallet kunstgressbaner har økt kraftig i Norge de siste 15 årene, og pr. i dag finnes det rundt
1 750 kunstgressbaner i Norge. Utfordringen de siste årene er hva gjør man med alle kuntsgressdekkkene  med tonnevis med  granulat i form av små gummibiter, som skal fases ut og erstattes med nye. Hvert år fjernes rundt 80 norske kunstgressbaner. Flere av dem ligger ute  i naturen, noe som bekymrer forskere, politikere og kommuner Norge rundt.

FAKTA
En typisk kunstgressbanene består av grønne plaststrå festet i et teppe av gummi. Oppå plaststråene er det lagt sand og gummigranulat – som i de fleste tilfeller er opphugde bildekk. TV 2 sin utregning viser at plasten av en kunstgressbane tilsvarer like mye som 1,4 millioner plastposer. Totalt utgjør gummigranulatet på én bane rundt 5 500 bildekk. Mye av granulatet blir dratt med under sko og klær ut fra banen og det finnes tall på landsbasis at dette til sammen kan dreie seg om 3 000 tonn.

Spørsmålet er hvor havner dette til slutt?
  TV2 har satt fokus på akkurat det spørsmålet, og forsker Bjørn Aas kaller funnene for «veldig trist», og og ifølge TV 2 vil miljøministeren nå ta tak i problematikken.
Kunstgress forsøpler okKUNSTGRESS I NATUREN: det avdekkes flere steder i landet at kunstgress bli slengt ut i naturen. Bilde: skjermdump fra TV2.

Flere tanker i hodet samtidig

I en kronikk på fotball.no svarer NFFs anleggseksperter:
  – La det være sagt med en gang. NFF har ikke – som kanskje noen tror – inngått et «forpliktende ekteskap» med kunstgressbaner med gummigranulat. NFF ønsker å være en tilrettelegger for mest mulig aktivitet for barn og unge på en miljømessig forsvarlig måte til en rimeligst mulig penge. Denne helheten bør flere være opptatt av.

I kronikken heter det videre:
  – Vi sier et klart ja til gummigranulat basert på fakta. Det er et faktum at uten kunstgress ville hundretusener av barn og unge fått et langt dårligere aktivitetstilbud over hele landet. Det er også bred enighet om at kunstgress med gummigranulat foreløpig gir de beste sportslige forholdene, samtidig som det er klart billigst og med lengst holdbarhet.   I den senere tid har enkelte lykkes med å skape et bilde av kunstgressbaner som en av samfunnets store miljøsyndere. Ja, vi har hatt utfordringer knyttet til granulat på avveie, først og fremst rundt banene. Bevisstheten var lenge lav eller fraværende mange steder. Det er bare å erkjenne. I så måte har debatten vært positiv. Vi har fått en helt annen og nødvendig bevissthet rundt granulat og granulathåndtering.
  Beklageligvis har enkelte satt et ensidig negativt fokus utelukkende på granulat og utelatt håndtering. De to ordene hører nemlig godt sammen. Vi har mange klubber som med enkle grep effektivt har redusert granulat på avveie ned til et minimum. Det budskapet har vi ikke lykkes godt nok med å kommunisere ut. Istedenfor har udokumenterbare «sannheter» fått etablere seg - som at tonnevis av granulat fra norske kunstgressbaner havner i havet.

 

-- annonse --