Skriv ut denne siden
Nyheter
LA MANGA SEMINARET 2017: Faglig leder i Toppfotballsenteret, Espen Olafsen, innleder rundt temaet akademiklassifisering for representantene fra toppklubbene på La Manga. FOTO: Teddy Moen FOTBALLTRENEREN
Teddy Moen
Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

I en hel uke skal gruppen av fagpersonell i norsk toppfotball skoleres omkring temaet «akademi-klassifisering».

1.november 2016 ble en ny milepæl i norsk toppfotball satt. Da besluttet medlemsmøtet i NTF (de 32 eierklubbene i eliteserien og 1. divisjon) en ny fordelingsmodell for årene 2017 til 2022 på hvordan markeds— og medieinntektene skal fordeles i våre øverste fotballigaer. Det ble besluttet at toppklubbene skulle ta ett krafttak for å utvikle flere unge, dyktige spillere (og gjennom dette også trenere). Fra og med 2017 vil det bli øremerket 58,2 millioner kroner årlig til utviklingstiltak. Dette utgjør hele 350 millioner i seksårsperioden. En fantastisk investering inn i norsk toppfotball.

Som ett ledd i å prosessen med å fordele utviklingspotten ble det samtidig besluttet å utvikle et eget akademiklassifiseringssystem. Mye av hensikten med La Manga Seminaret er å operasjonalisere og starte forankringsarbeidet av «akademiklassifisering» systemet for toppklubbene. Ett viktig ledd i dette er naturlig også skolering av nøkkelpersoner i toppklubbene.

Utviklingspotten og fordeling

35 millioner til klubbene: Pengene øremerkes til spiller- og trenerutvikling. Ett klassifiseringssystem (akademiklassifisering) der klubbene rangeres, skal etableres. Deretter vil midlene bli fordelt på bakgrunn av rangeringen. Fordeling vil være på tvers av ligaene, slik at en klubb i 1. divisjon som satser på utviklingsarbeid vil belønnes i større grad enn den tidligere modellen.

17,2 millioner i felles utviklingstiltak: Midler satt av til forskning, utvikling og prestasjonsbistand (gjennom Toppfotballsenteret), klassifiseringssystem, G16-serie m. fl tiltak

6 millioner i prestasjonsbistand: Klubbene som skal spille kvalifisering til Champions League og Europaligaen mottar 2 mill. hver i støtte. Det utbetales dermed 8 mill. Det forutsettes at én klubb kvalifiserer seg årlig, og da tilbakebetales støtten på 2 mill.

Unike muligheter

- Jeg er stolt på vegne av norsk fotball at det blir en felles dugnad for å øke kvaliteten i trenerarbeidet og utviklingen av spillere, sier Dag Opjordsmoen, faglig ansvarlig fotball i Toppfotballsenteret.

TFS3AKADEMIKLASSIFISERING: Dag Opjordsmoen, fagansvarlig fotball i Norsk Toppfotballsenter

Opjordsmoen, som også er styremedlem i Norsk Fotballtrenerforening og en av landets mest erfarne trenerpersonligheter, satt tonen i den første dagen på La Manga seminaret med å fortelle hvilke fantastiske muligheter (men også faremomenter i prosessen) denne investeringen kan gi – ikke bare for norsk toppfotball, men til hele norsk fotball. Han påpekte hvor viktig det er å ha samt videreutvikle fagmiljøet i norsk fotball, og påpekte at fotballen alltid vil være så mye større enn hver enkelt fotballtrener alene.

- Med 350 fotballtrenere i norsk toppfotball og etter hvert mange av disse profesjonelle, behøver vi å samles, få jevnlig påfyll, utfordres samt omgås sosialt. På La Manga skal selvfølgelig FAGET løftes opp og frem, men vi skal også le, kose oss og trives sammen gjennom uken.

Akademi - klassifisering

Temaet for La Manga seminaret 2017 er «Akademi-klassifisering». Midlene som nå settes av de neste seks årene skal bidra til vesentlig å forbedre fotballnasjonens prestasjonskraft gjennom å utvikle flere og bedre spiller på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.

- Akademi-klassifiseringen skal derfor sette klare standarder, gi retning, motivere og samtidig hensynta klubbenes egenart og ulike konkurransefortrinn i sine regioner, forteller Dag Opjordsmoen.

Sammen med Toppfotballsenteret har han avholdt følgende åtte seminar (2010-2017):

2010 «Førsteangipers møte med ball – hva kjennetegner verdens beste spillere»
2011 «Hva kjennetegner verdens beste utviklingsklubber»
2012 «Identifisering og kartlegging av potensial»
2013 «Kompetansekrav i rolle – hva kjennetegner verdens beste spillere»
2014 «Kvalitet i utviklingsarbeid»
2015 «Kvalitet i treningsprosessen»
2016 «Metodologi – hvordan bygger vi læringsskolen i egen klubb?»

2017 «Det store løftet – Hvordan skal vi forløse mulighetene i din klubb?»

Hvordan skal vi forløse muligheten i min klubb?

Dette var tittelen på innledningsforedraget til faglig leder i Norsk Toppfotballsenter, Espen Olafsen.

- Dette representerer det største løftet, og det største sportslige endringsarbeidet i norsk toppfotball.  Bakgrunnen for det omfattende arbeidet som er gjort i regi av Toppfotballsenteret, er en følge av at målene ikke har vært nådd i norsk toppfotball. Dette har vært målsettingene:

1. A-landslaget herrer: Kvalifisere oss til EM og VM

2. Toppklubb herrer: Vi skal ha minst ett lag i gruppespill i UEFA Europa League hvert år, og minst ett lag i gruppespill for UEFA Champions League hvert annet år

TFS1STABEN: Norsk Toppfotballsenter, fra venstre; Per Joar Hansen, Aksel Bergo, Espen Olafsen, Rune Skarsfjord, Dag Opjordsmoen, Eirik Kjønø, Kenneth Wildsgård, Daniel Nordheim Pedersen og Rolf Teigen

- Målsettingene er ikke innfridd de siste 10 årene, men i stedet for å justere ned målene, har eierne våre besluttet at vi heller skal justere på våre strategier. Akademiklassifisering er en helt sentral del av arbeidet med å nå målene som er satt, forteller Espen Olafsen.

Resultater (siste 10 år, 2007-2016):

1. A-Landslaget Herrer: Målet er ikke nådd ved noen anledning

2. Toppklubb herrer: Målet om CL-spill er ikke nådd ved noen anledning, mens målet om EL-spill er oppnådd ved kun tre anledninger (2012/13 (to lag), 2013/14 (ett lag) og 2015/16 (to lag).

Espen Olafsen viser til at mye av fagarbeidet i Norsk Toppfotballsenter er inspirert av og bygger på forskning og erfaringer som er tilkjennegitt i boka «Good to Great» av forfatter Jim Collins. I ett prosjekt som tok 5 år, hvor 21 forskere var involvert og man brukte 15.000 timer, fikk man en rekke «svar» på hvorfor kun ett fåtall bedrifter/selskaper/organisasjoner klarte å gå fra å være gode til å bli fremragende innen sitt område:

1. Good is the enemy of great”

– Det sniker seg inn en tilfredshet….. – Av 1400 gikk bare 11 fra Good til Great

2. Først hvem – så hva: – Får de rette folka om bord, og de gale over bord!

– Livlig diskusjon mellom de rette om hva en skal gjøre – og full oppslutning og lojalitet når valg er tatt

3. Konfronter de brutale fakta (men mist aldri motet!)

– Dønn ærlighet om egen situasjon

– Åpent klima, der spørsmål er viktigere enn svar, analyser viktigere enn synsing, hvor informasjon ikke gjemmes – men der det ikke deles ut skyld

Arbeidsgruppens mandat

En egen arbeidsgruppe nedsatt gjennom NTF hvor styret og Utviklingsforum har vært høringsinstanser, har lagt til grunn følgende plan for arbeidet fremover i denne prosessen.

1. Modell og fullverdig kriteriesett for akademiklassifisering oppstartsår 2017

2. Årlig evaluering og eventuell justering av kriteriene

3. Eventuell overgangsordning for utviklingsmidlene 2017

4. Definere ansvar for klassifisering, synliggjøre arbeidsprosessen og ressurs sette denne.

Sett av kriterier for tildeling av midler og ressurser

1. Rettferdig; De som fortjener det blir belønnet: – Et system hvor de som reelt prioriterer, og er opptatt av utviklingsarbeidet, blir identifisert og klassifisert riktig.

2. At vi treffer kjernen; måler det som virkelig gjør en forskjell i kvalitet. – At det avstedkommer forbedring på feltet i arbeidet med de fremste spillerne – At det gir klubbene bedre forutsetninger over tid til å levere utviklingsarbeid med høy kvalitet.

3. At vi unngår ensretting: – At klubbenes ulike identitet og konkurransefortrinn tillater ulike modeller å vokse fram, MEN at dette ikke går på bekostning av kvalitet.

4. At vi inspirerer; tydelig forbedring. – At det stimulerer og motiverer de fleste, spesielt trenerne. – At det etablerer tydelige kvalitetsmarkører med referanser til internasjonale standarder – At det setter fart på styreroms-prosessene, og umiddelbart driver klubbene i ønsket retning.

5. At det fremstår som enkelt nok, uten å bli reduserende. – At det ivaretar nødvending kompleksitet men fremstilles som enkelt, tydelig og transparent.

Utviklingsansvarlige (eller tilsvarende roller) fra toppklubbene som deltar på seminaret:

Jan Erik Sørnes, Aalesund FK
Øyvind Iversen, FK Bodø/Glimt
Magni Fannberg, SK Brann
Anders Bronken, Elverum Fotball
Magnus Meling, Fredrikstad FK
Kolbjørn Fosen, FK Haugesund
Kim Andre Pedersen, FK Jerv
Leonard Totev, Kristiansund BK
Vegar Frey, Lillestrøm SK
Arne Marcussen, Mjøndalen IF
Knut Hallvard Eikrem, Molde FK
Morten Rønningen, Odds BK
Tore Grønning, Rosenborg BK
Ronny Holmedal, Sandefjord Fotball
Erik Løland, Sandnes Ulf
Niklas Nyland, Sarpsborg 08
Anders Stadheim, Sogndal Fotball
Alf Gaute Larsen, Stabæk Fotball
Bård Borgersen, IK Start
Haakon Lunov, Strømsgodset TF
Truls Jenssen, Tromsø IL
Jonathan Hill, Tromsdalen UIL
Tommy Olsen, Ullensaker / Kisa
Bård Wiggen, Viking FK
Thomas Hasselgren, Vålerenga Fotball

Sindre Tjelmeland, Åsane Fotball