-- annonse --
Nyheter
VARSOM: Landslagssjef Lars Lagerbäck trenger støtte, ikke kritikk fra trenerkolleger. – Fotballtrenere bør på generell basis alltid være svært tilbakeholdne med kritikk av andre trenerkollegaer, i særdeleshet knyttet til spørsmål omkring trenerens stilling., skriver Teddy Moen. Foto: NTB
Teddy Moen
KOMMENTAR av Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

Fotballtrenere bør på generell basis alltid være svært tilbakeholdne med kritikk av andre trenerkollegaer, i særdeleshet knyttet til spørsmål omkring trenerens stilling.

Det er selvfølgelig interessant å lytte til hva andre trenere mener om landslagssjefens ledelse av A-landslaget, valg av strategi og virkemidler, disponering av spillergruppen og grep i forhold til kamputvikling. Derfor engasjeres også mange fotballtrenere i rollene som kommentatorer og eksperter for ulike kanaler og aviser. Men en slik rolle krever kløkt og erfaring. Og er ikke noe aktive fotballtrenere bør oppfordres til å påta seg. Å være fotballtrener i det ene øyeblikket, og kritisk ekspert i neste omgang, er en vanskelig balansegang. 

Mange fotballtrenere har gjennom karrieren opplevd hvor krevende det er å være sportssjef, hovedtrener, coach og motivator - gjerne i en og samme stilling, samtidig som man skal forsvare valg og tilnærminger for omgivelsene. Ingen kjenner dette forventingspresset mer enn Lars Lagerbäck når han leder A-landslaget inn i en avgjørende kamp, og hele nasjonens press ligger tungt på hans og spillernes skuldre. Hvor man som trener vet at media og en rekke andre aktører har bidratt til å skru opp forvetningene til et urealistisk nivå. For selv en av Nordens mest erfarne og meritterte fotballtrenere, blir inngangen til play-off kampen torsdag kveld svært krevende. 

Ja, vi registrerte at kampen ble en nedtur i forhold til forventingene som var skapt. Skuffelsen var stor. Å formidle disse følelsene er en del av medias oppgave, hvor det er naturlig at man inviterer aktører i bransjen vår til å gi sine synspunkter og anbefalinger. Det er her jeg mener fotballtrenere må være varsomme og tenke seg om! I en ideell verden ville fotballtrenere flest avstått fra å gi noen mer utfyllende kommentarer enn at man forsøker å formidle hvilken krevende jobb det er å være landslagssjef. Hvor man forsterker bildet av hvor komplekst internasjonal fotball er, og derfor er det naturlig at ikke alle valg blir optimale i kampforløpet. Hvor man følger opp intervjuet med at landslagssjefen har over tid vist at han er rett mann for jobben, og at det i fotball vil være svingende resultater. Til slutt gir man klart uttrykk for at treneren trenger tillit og støtte for å gjøre en god jobb. 

Blir ikke dette kjedelig da? Å lytte til en fotballtrener som ikke mener noe som helst, som ikke har et konkret råd til treneren og laget? Kanskje, men husk at det er mange nok andre aktører som er betalt for å stå for kritiske analyser og innspill. Fotballtrenere har et ansvar ut over det å tekkes media og opinionen. Vi har et felles ansvar som fotballtrenere å bidra til en positiv utvikling av norsk fotball, og ikke minst bidra til å styrke respekten og autoriteten i trenerrollen. Ved å kritisere en annen fotballtrener og kollega i det offentlige rom (også i sosiale medier!), bidrar man etter min mening til motsatt effekt. Man sår tvil om trenerens autoritet og undergraver hans anseelse.

Å åpne opp for en diskusjon rundt Lagerbäcks jobb, samt så tvil om at han er rett mann for å lede Norge fremover, er ikke akseptabelt som trenerkollega. Der må vi som interesseorganisasjonen for fotballtrenere, si klart ifra om! Hvorvidt landslagssjefen bør vurdere å trekke seg eller om NFF bør vurdere hans stilling, er forhold andre fotballtrenere må ta avstand fra å uttale seg om. 

Fotballtrenere i toppfotballen må leve med press og forventninger. Hvor en stadig mer pågående og kritisk presse vil kreve trenerens hode på et fat, når laget ikke lever opp til de forventingene som er skapt (i stor grad av media selv...). Men fotballtrenere behøver ikke at andre kollegaer forsterker dette hylekoret. Da bidrar vi til å undergrave vår egen autoritet og profesjon.

Vi ønsker A-landslaget lykke til på Ullevaal mot Romania i kveld! Lars Lagerbäck har gjort, gjør og vil gjøre en god jobb som norsk landslagssjef i den tiden han har forpliktet seg til å lede Norge.

-- annonse --