-- annonse --
Nyheter
VIKTIG BOK: Lars Tore Ronglan har skrevet en viktig bok for alle som skal trene ungdom i lagspill. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

– Å lede unge i lag er på sitt beste en helt unik opplevelse, når det gjelder glede, samhold og fellesskap, sa forfatteren da boka ble lansert i NIFs lokaler på Ullevaal stadion onsdag.

Trenerskap

Lagspilltreneren er en bok om trenerens lederskap – eller trenerskap om du vil. Lars Tore Ronglan har skrevet om det å lede utviklingsprosesser med et lag.
  Boka handler også om trenerens kunnskapsbase – om å forstå de lagidrettene man er trener i. Men også om å forstå ungdom og forstå den konteksten man jobber i, med alt fra foreldre til den norske idrettsmodellen.
  – Det med å forstå de man trener tror jeg er underspilt i trenerutdannelsen, antydet Ronglan under lanseringen, og reflekterte også rundt om det idrettsspesifikke er i overkant vektlagt ved utdanningsinstitusjonene, som hans egen – Norges idrettshøgskole.

Autoritet og medvirkning

Å lede unge i lag handler dessuten om å balansere autoritet og medvirkning. Lars Tore Ronglan skriver også om det.
  Og om hvordan utvikle lagsfellesskapet, bygge team og skape læring på tvers.
  Han ser på treneren som rollemodell og hvordan du som trener kan lære av egne erfaringer under marsjen.

Orkestrering

Et annet tema som opptar ham handler om det han kaller «trenerens orkestrering».
  – Jeg ser på betydningen av arbeidet i kulissene, de små skritts lederskap. Hvordan kan vi som trenere initiere og legge til rette for gode utviklingsprosesser.
  Ronglan mener det handler om en påpasselig observasjonsevne, kunne lese omgivelsene, både når det gjelder personer og situasjoner, ha evnen til å fange opp signaler og reagere, ta små grep som kan forebygge motsetninger og lede prosesser tilbake på rett sport.
  – I grunnen alt som kan sammenfattes som «leading from behind», påpekte han.

Hvorfor?

NIH-rektoren spurte så retorisk hvorfor det er behov for en bok som dette, og svarte selv ved å trekke frem tre faktorer som han oppfatter som underspilt når det gjelder det å trene ungdom i lagspill, og utdanningen av trenere i den retningen. 

  • Har trenerutdanningen vært for opptatt av idrettslig kunnskap (tilrettelegging og instruksjon) på bekostning av ledelse i vid forstand?
  • Har trenerutdanningen tegnet et for naivt bilde av trenerens lederskap (motsetninger, dilemmaer, spenning, motstand)?
  • Kravene til trenerens lederskap må forstås ut fra kontekstens særpreg og egenarten ved den norske idrettsmodellen.

– Det skal gjøres avveininger hele tida innenfor et begrenset tidsvindu. Det er ikke «straight forward». Det er ingen lett jobb å være trener for ungdom i lagspill, påpekte Lars Tore Ronglan. Han har hatt god hjelp av mange særforbund innenfor lagspill i arbeidet med boka, som kommer ut på Akilles forlag. 

FAKTA
LARS TORE RONGLAN er professor og rektor ved Norges idrettshøgskole. Hans forskningsfelt er trenerrollen, læring og ferdighetsutvikling i lagspill. Ronglan er tidligere landslagsspiller i håndball og har lang trenererfaring fra både barne-, ungdoms- og elitehåndball.

PerLasrToreINGEN FASIT: NIFs Per Tøien og Lars Tore Ronglan reflekterte rundt sistnevntes bok Lagspilltreneren under lanseringen, og var enige om at det ikke finnes noen entydige svar, eller en fasit, på hva som er en god trener. Foto: Ivar Thoresen

-- annonse --