-- annonse --
Nyheter
SØKER TRENERUTVIKLER: NFF Agder søker trenerutvikler i 100% stilli i et engasjemnt frem til utgangen av mai 2020.
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Stillingen som lyses ut er en 100% stilling i engasjement frem til og med 31. mai 2020, med mulighet til forlengelse og eventuelt fast ansettelse.
  Den som ansettes i jobben blir fotballkretsens faglige autoritet på området for trenerutvikling.

To overordnede målsettinger er:
  • Høyere kompetanse for trenere i barne- og ungdomsfotballen
  • Implementering av rollen som trenerveileder i klubb blir de to sentrale overordnede målsettinger i arbeidet.
KA Trenerutvikling vil inngå i team nasjonalt med alle de andre 18 KA Trenerutviklere, samt i kretsens fagteam sammen med KA Spillerutvikling og KA Klubbutvikling.

Søknadsfrist på jobben er 22. august, og det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

-- annonse --