-- annonse --
Nyheter
TRENERLIVET: Børje Sørensen, KA spillerutvikler i Hålogaland fotballkrets skriver om livet for en trener på kretssamling. Foto: NFF
Gjest
Av Børje Sørenesen KA spillerutvikler i NFF Hålogaland

Hva gjør trenerne på kretssamling
Uken før oppmøte har de fått utsendt spillerlister med navn og gitte posisjoner. Stort sett stemmer disse posisjonene med der de spiller i klubb – men mange har erfaringer i mange forskjellige posisjoner.

I tillegg får de utlevert de tema og fokusområder vi skal jobbe med denne samlingen. De er delt inn i trenerteam og de oppretter kontakt med hverandre før oppmøte for å lage skisser på de arbeidsoppgaver de skal levere på. Oftest setter vi sammen trenere fra flere soner.
Ved oppmøte på Sortland setter trenerne seg ned i «teamene» for å gjennomgå og kvalitetssikre øktene og vi går gjennom spillerinformasjoner. Hvilke posisjoner spillerne skal spille i og vi tar fram litt info på hvilke egenskaper og ferdigheter de spesielle spillerne besitter.
Vi forsøker etter beste evne å lage jevne kamper og om vi ikke lykkes i kamp 1 er gjerne trenerne våre aktive på «overgangsmarkedet». Det betyr at vi jobber sammen med å justere lagene inn videre i tiltaket. Selvsagt ingen penger involvert i overgangene mellom Lag A og Lag B.
Fokusområdet i denne samlingen var spill fasen A1 – Bearbeiding. Med noen få touch av andre spill-faser. 
Spill fasen A1- Bearbeiding har det blitt jobbet med på sonesamlinger i ukene i forkant og nå følger vi opp temaet i kretssamling.

Hva er A1- Bearbeiding? 

Den enkleste måten å si det på er at vi starter spillet hos egen keeper eller i bakerste ledd med alle motstandernes spillere på riktig forsvarsside av ballen – altså motstander er på plass. Målet med A1 er å spille seg forbi motstanders fremste spillere som vil forsøke å vinne ballen. Vi skal spille oss forbi motstanders første pressledd. Klarer vi det er vi på tur inn i spill fasen A-2 som igjen betyr at vi har ballkontroll mellom leddene til motstander – det betyr at vi har gode muligheter til å spille ballen inn i noen prioriterte rom. Vanskelig? Ja, full forståelse for det. Om det trengs videre forklaringer – ta kontakt med noen av jentene som har vært på kretssamlingen og har hatt 6 formelle læringssekvenser om temaet over 2 dager (tok dere den?).

De har hatt læringssekvenser i form av trening, foredrag med videobilder fra aldersbestemte landslag og involverende arbeidsmetodikk, kamp med refleksjoner etterpå, ny trening neste dag, møter i mindre grupper for diskusjon om spill fasen sett gjennom de ulike rollene i laget, erfaringsutveksling og til slutt kamp igjen. Altså 6 formelle læringsøkter. I tillegg går jentene rundt og prater fotball med hverandre- de spør og de forklarer.

På feltet står trenerne våre 

De skal på hvert sitt unike vis skal overføre sin kunnskap og kompetanse til spillerne. De er alle forskjellige og de bringer sine særegenheter inn på feltet og har et enormt engasjement. De gir alt for å lære våre jenter enda mer om fotballspillet. Det er noen grunner til at vi jobber akkurat slik vi gjør. Vi tar tegnebrettet ut på feltet for å innføre spilleprinsipper og som da igjen skal øke sjansen for at vi oppnår målet vårt i spillet. Valgene må spillerne til slutt ta, men trenerne jobber sammen med spillerne for å gi ballfører mange gode tilbud å spille på.

Hvorfor stopper vi så mye? 

Også kalt «frys». 
Når Gunnar Gamst roper stopp, i forkant av noe han vil skal skje, så er det for at han har planlagt noen spesielle spillsituasjoner som han vet går igjen – som det vil være ekstra lurt å ha litt oppmerksomhet rundt. Når Gunnar da spør midtstopperen; hva har du tenkt? Hva ser du av gode muligheter? Hva ønsker du av dine lagvenninner? Midtstopper svarer. 
Gunnar høyner stemmen og spør flere spillere, en etter en posisjonert over hele banen – hva er lurt nå? Hvordan bevege seg for at vi skal få overtall i et område. Hva må du som back på ballsiden gjøre? 
Hvordan kan du som kant bevege deg for at indreløper skal få litt mer rom. Hva kan du som indreløper gjøre for at ankeret skal kunne få litt ekstra tid? 
Hva med dere på andre siden – hva om det blir spillvending? Hva krever det av dere tre da. Vi skaper refleksjoner. 
Vi spør heller enn å svare. Når Gunnar har helbane-blikket er han god.

Vi stopper mye for å senke belastningen til spillerne. De skal spille to kamper og det er viktig at kampene blir gode. 
Hva gjør Alsing Selnes med motstanderen på andre banehalvdel når Gunnar jobber med angrepsspill? Da går Alsing rundt i det stille og stiller gode spørsmål til det forvarende lag som omhandler de viktigste forsvarsprinsippene. Han kan utfordre bakre ledd på å forvare seg som en enhet på en linjestruktur og på å våge å stå høyt i bana for å krympe rom. 
Vær kompakt? Han kan få spillerne til å opptre samlet som et lag med korte avstander i forsvarsspillet. Hva krever det av din rolle for at vi skal være kompakte? 
Slik får vi helhet inn i treningene uten at det går på bekostning av innlæringen – tror vi. Og når Alsing underveis i kamp roper ut sine spørsmål er han på sitt beste. Hvordan kan vi bli mer kompakt? Hva må du som midtstopper gjøre når laget er helt oppe i siste tredjedelen av bana.

Tommy Myrland er trener på sin første kretssamling. Han beriker oss allerede. Tommy er opptatt av detaljer og observerer nøyaktig. Denne gang trakk han seg ofte litt unna for å få perspektivblikket. Derfra ser han andre elementer i spillet enn den treneren som står midt i det. Så spiller Tommy inn sine observasjoner til Gunnar og så tar Gunnar det inn til aktiviteten. Tommy stiller krav til at vi må levere høy kvalitet, at vi er godt forberedt og at vi ligger i forkant hele veien.

Det er ekstremt krevende å jobbe med 11:11 helhet for å få et kretslag som har få samlingsdøgn sammen til å knekke koden på en spill fase som A1- bearbeiding.

Matias Olsen utfordrer spillerne på hvor det er lurt å stå når keeper har ballen og skal starte spillet fra egen 5m. Han spør også om nøyaktig hvordan det er lurt å stå, riktig vinkel og han utfordrer videre på hvilken fot en skal tilby. Han spør keeper, som er en ekstremt viktig angrepsspiller i laget, hvor keeper ønsker sine stoppere og backer. Keeper og stoppere svarer at vi kan stå innenfor 16m nå som den nye regelen kommer. Vi kan være helt inne med 5m. Matias spør om motstanders plassering kan ha noe å si. Stopper svarer; - ja, om de presser høyt kan vi gå inn til 5m og stå litt smalt. Så kan keeper starte på oss også tar det litt tid før spissen rekker å presse oss – da kan vi spille oss fri. Stopperen fortsetter; -og om motstander legger seg lavere, da trenger vi ikke gå så langt inn. Da får vi god tid med å stå lenger ute. Matias er enormt flink i dialogen med spillerne.

På kvelden hentet vi trenere noen pizzaer også, skrudde opp varmen på Vesterålen sjøhus, og tok oss systematisk gjennom de erfaringer vi hadde gjennom dagen.
 
Espen Bakke Gusjås, som er en dyktig fagmann på feltet i både trening og kamp, og ikke minst på å tenke nye tanker og muligheter, spiller inn noen forbedringsområder. Espen er slik. Litt som «han der andre Espen i eventyrene» som finner verdier som ikke alle ser nytten i der og da. Espen er en mester i å finne nye områder vi kan profesjonalisere, gjøre bedre eller gjøre annerledes. 
Han kan foreslå å flytte en spiller til en annen posisjon og vips så får en ny spiller en kjempeopplevelse fordi en av våre trenere har gått og grublet på noe gjennom hele dagen – og til slutt funnet en løsning. Verdifullt.

Vi vurderer spillere om kvelden, noterer stikkord, planlegger treninger eller ser videoer med lagene sine. Det siste ble for øvrig nedprioritert på denne samlingen. Men det kommer i videre samlinger via et verktøy som heter Hudl.

Og vi diskuterer de større linjene innen spillerutvikling. 
Vi kan sitte i timer og diskutere- til spillernes beste. Vi trekker opp hverandres erfaringer og deler flittig. 
Vi samhandler. Temaer som har vært kraftig belyst tidligere er; hvordan skape trygghet på kort tid? Hvordan skape selvstendige spillere og ikke bare lydige spillere? Er de som er best i dag best til slutt? Hva kjennetegner gode spillerutviklingsmiljøer og hvordan skape slike miljøer? og vi mimrer over gode årganger, hva det endte med og hvorfor.

Neste dag, er vi på plass igjen og er klare for å igjen lete etter spillers potensial
Ted Pedersen
 er utrolig dyktig til å se spillerne. Hvilke kvaliteter de har i spillet og ikke minst utenfor banen. Han er raus og leverer presise tilbakemeldinger og bestiller nye prestasjoner. Det er kult å være leder når man ser at spillerne går bort til Ted etter samlingen, tar han i hånden og sier tusen takk for en flott samling. Og jeg har jobbet med dette så lenge at jeg vet at hun tenker; for at du så meg, veiledet meg og gjorde meg trygg slik at jeg klarte å prestere mitt beste. Slik er Ted Pedersen.

Vi hadde også med oss en ny trener med toppfotballerfaring på cv`en. 
Kristine Heide er en dyktig og interessert dame som har lyst å gjøre en jobb for oss i fotballkretsen og for spillerne i Vesterålen.

Flott at du har hoppet inn i det, kommer inn i et trenerkorps med kun en jente av 16 trenere. Ja, vi kunne nok vært dyktigere til å knytte til oss jenter som er treneremner – men vi skulle hatt enda flere å velge i. Jenter; kast dere ut i det. Vi trenger flere fagfolk og spillerne trenger dere fordi dere kanskje forstår dem enda bedre enn oss menn noen ganger. Forstår spillerne, både jenter og gutter. Ta trenerkurs, si ja til trenerjobber og «join». Klart dere kan!

Steinar Green Hansen har på denne samlingen vært utstyrsansvarlig og han har filmet aktiviteter og kamper. Steinar er i utgangspunktet trener for guttene i sone Lofoten, er kun 22 år, og har et enormt driv. Han, og flere i teamet, ser på seg selv som fotballtrener. Steinar er tilstede i øyeblikket, han er nysgjerrig og han «stjeler» triks fra de mer erfarne trenerne. 
Mesterlære er den eldste læringsteorien som finnes – og kanskje den beste..

Tilbakemeldinger 

Spillerne får hver gang en trener snakker eller viser noe i en læringsaktivitet. Det er ikke alltid adressert personlig men snakkes det til en rolle gjelder det gjerne alle i samme rolle. Og det gir en mulighet til alle involverte til å reflektere. Denne gangen satte vi oss ikke ned med hver enkelt spiller for en spillersamtale. Dette fordi vi valgte å bruke tida på andre aktiviteter. Spesifikt så valgte vi smågrupper heller og også her ble det gitt mange gode råd og tips. Om noen allikevel ønsker noe om spillet sitt kan de snakke med sonetrenerne når de kommer tilbake på sonesamlinger – selvsagt er trenerne tilgjengelige.

Dette var ment å gi et innblikk på hvordan vi i fotballkretsen jobber med en aktivitet i Landslagsskolen. Vi kunne sikkert gjort noe annet, vi kunne sikkert gjort mer eller mindre og vi påstår overhodet ikke at alt vi gjør er riktig. Men det vi gjør er å jobbe steinhardt på tiltak for de spillerne som er der.
Dette er også en gjeng som jobber som frivillige og som velger å gi alt i jobben sin. Det gjør meg stolt.
Som leder har det nå vært viktig for meg å hylle disse trenerne og ikke minst gi alle dere et innblikk om hvordan vi gjør det hos oss.

-- annonse --