-- annonse --
Nyheter
LEDIG JOBB: Lyn Fotball søker ny sportslig leder. Foto: lynfotball.no
Teddy Moen
Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

Nåværende sportslige Leder har etter mange år valgt å flytte til hjemlandet med familien, og derfor er Lyn Fotball på jakt etter ny sportslig leder.

Sportslig leder i LYN Fotball er overordnet fotballfaglig ansvarlig for aktivitetene i LYN Fotball.

Stillingen er en del av ledergruppen i Lyn Fotball, rapporterer til daglig Leder, deltar på styremøter etter behov, og er administrasjonen og styrets faglige støttespiller.

Stillingen forutsetter god fotballfaglig kompetanse, samt gode strategiske, kommunikative og administrative evner. Link: Den vedlagte stillingsbeskrivelsen utdyper mer.

Ønsker du utfordringer i en av landets mest tradisjonsrike og dynamiske klubber?

Send søknad med CV som belyser erfaring, utdanning, idrettsfaglig kompetanse og annen relevant bakgrunn innen 15/6/2019 til

For mer informasjon om stillingen kan du kontakte og

Det overordnede målet for Lyn Fotball er å bygge byens beste fotballklubb der LYN`s visjon er å bli «best, med flest».

LYN har vokst raskt og medlemstallet har nesten doblet seg i løpet av få år. Det er derfor blitt svært viktig å få på̊ plass strukturer som sikrer at vi kan ta imot den store medlemsmassen på̊ en måte som sikrer optimal spillerutvikling og fotballglede, målet for LYN er å optimalisere disse strukturer på best mulig måte innenfor de økonomiske og logistiske rammer vi har til rådighet.

LYN ønsker å være en utviklingsklubb som skal utvikle fremtidige toppspillere, samtidig med at man er en klubb for bredden; Men viktigst av alt så skal LYN være med på å utvikle mennesker.

Se hele stillingsutlysningen på Lyns hjemmeside.

-- annonse --