-- annonse --
Nyheter
STILLING LEDIG: Lyngdal IL Fotball søker sportslig leder. Foto: Lyngdal IL
Teddy Moen
Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

Den som ansettes må minst ha gjennomført fotballens UEFA B-trenerutdanning, og være villig til å ta den videreutdanning som styret krever.

Som sportslig leder vil man delta og få ansvar for mange oppgaver:

  • Rekruttering av trenere
  • Tilrettelegge for og planlegge trenerutdanning
  • Ansvar for treningstider – samlinger og utviklingsgruppe
  • Fordele materiell og utstyr til lagene
  • Veilede og følge opp trenere og lagleder
  • Utarbeide sportslige handlingsplaner i samarbeid med styret, og daglig oppfølging av handlingsplanen
  • Daglig ledelse og utvikling av fotballfritidsordning for barn og unge
  • Kontakt med fotballkrets, forbund, samarbeid med andre klubber
  • Bistå styret i fotballgruppas daglige drift.
  • Ansvar for kontrakter med spillere og overgangsavtaler

Sportslig leder rapporterer til styret i fotballgruppa, men vil også jobbe tett i team med klubbens daglige leder og banemester.

Interesserte som ønsker mer informasjon om stillingen. kan henvende seg til fotballstyrets leder John Stensland på tlf. 93234151.
Søknad og CV sendes Lyngdal IL Fotball, pb. 258 4575 LYNGDAL innen 07.06.18.

Om Lyngdal IL Fotball

Lyngdal Idrettslag er et fleridrettslag med ca 1200 medlemmer. Klubben har i dag aktiviteter innen fotball, håndball, fri-idrett, svømming, og klatring, og er med det Lyngdals største frivillige forening.

Fotballgruppa er idrettslagets største gruppe med over 800 aktive spillere i aldersgruppen fra 6 til over 60 år, fordelt over 28 lag for gutter og jenter inklusiv en aktiv «knøtte avdeling».
Lyngdal A-lag herrer spiller i 4. div. og damene i 3. div.

Klubben definerer seg som et breddeidrettslag hvor det er en målsetting om at det skal være en plass for alle som ønsker det i Lyngdal IL. Men klubben har i mange år også vært en god arena for utvikling av talenter både for jenter og gutter. Flere tidligere Lyngdalspillere spiller i dag på øverste nivå i både norsk og internasjonal fotball.

-- annonse --