Skriv ut denne siden
Nyheter
NYTT HEFTE: Øyvind Larsen og Bo Folke Gustavsen har utviklet det nye heftet «Mot det ferdige spillet».
Gjest
Fotballtreneren

Det er NFFs Øyvind Larsen og Bo Folke Gustavson som står som forfattere av heftet som vil være tilgjengelig på fotball.no her.

«Mot det ferdige spillet» er et bidrag i læringsprosessen hos spiller, lag og trener for å mestre mangfoldet i spillsituasjonene. Mangfoldet på treninga. Mangfoldet i kamp. Dette vil være et godt utgangspunkt for utvikling og mestring og et godt redskap for nye utfordringer.

Faglig oppdatering

I forbindelse med sluttføring av Grasrottrenerkurset - delkurs 4, har NFF oppdatert det faglige innholdet i delkurset . Heftet er et virkemiddel for denne oppdateringen.
  Intensjonen er å få på plass en tettere link, dels mot kravet i ungdomsfotballen, men også linken opp mot UEFA B-lisenskurset.

Heftet omhandler spillet i angrep og forsvar., men kan likevel brukes som retningslinjer mot det ferdige spillet:

De fleste illustrasjonene i heftet tar utgangspunkt i nierfotball.
  Innholdet i Landslagskolen, Treningsøkta.no og NFF skoleringsplan 13- 16 er også omhandlet. 

 – En viktig og meget god revisjon

- Etter å ha lest gjennom heftet, er jeg veldig imponert over oppbygningen og systematikken. Jeg vil mer påstå at dette er en læringsbok, mer enn hva jeg forbindet med et hefte, sier daglig leder Teddy Moen i Norsk Fotballtrenerforening om det nye heftet.
  – Bo og Øyvind på vegne av NFF har gjort en flott stykke arbeid med å sy sammen en bok som alle fotballtrenere - uavhengig av nivå - kan ha nytte av å lese for å oppdatere seg selv, legger Moen til.

Nyttig oppslagsverk

Moen mener leseren og fotballtreneren med dette heftet har et nyttig oppslagsverk for å forstå helheten i spillet (og spillets idé), men også kan forstå hvordan denne kan brytes ned for at man pedagogisk skal legge til rette for ferdighetsutvikling.
  – Det er også en klargjøring i henhold til fotballbegreper og terminologi, forutsetningene for at fotballtrenere i Norge skal kunne kommunisere effektivt og forstå fotball sammen. 

Burde blitt bok

– Boka hadde fortjent at NFF utga denne i papirform, ikke bare som en e-bok. Vi som er av den litt gamle skolen, som liker å holde fagbøker i hånda og bla i dem, ville hatt større glede av boka da, mener Teddy Moen. 
  – Samtidig lgir e-bok formatet enda større muligheter til å gå i dybden i et øvingsutvalg man finner konkret på Treningsøkta.no. Hvor det er gode henvisninger til hvor treneren kan finne forslag til oppbygning av tema-økter med tips til organisering, øvelser og læringsmomenter.