Skriv ut denne siden
Nyheter
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Norsk Fotballtrenerforenings medlemsblad Fotballtreneren har kommet ut uavbrutt siden 1987 og i 2021 er bladet dermed inne i sin 35. årgang.

I årets andre utgave har vi blant annet besøkt Stoppen SK i Lier utenfor Drammen, der en ung klubb har bygd nedenfra og satset stort på å utvikle et godt og attraktivt tilbud først for de yngste, og bygd stein på stein oppover i organisasjonen.
Blant innholdet for øvrig kan vi nevne:

Dette og veldig mye annet spennende fotballfaglig stoff finner du fordelt på 100 sider i magasinet Fotballtreneren nr. 1/2021.