-- annonse --
Nyheter
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Om du ikke får giroen, ta kontakt med daglig leder Teddy Moen på e-post – .
  – Vi har dessverre ikke oppdaterte e-poster til alle medlemmer, og sender papirfaktura i posten til de vi vet vi mangler e-post til. Så vet vi at det alltid er noen som gjennom året får nye e-postadresser. Vi er derfor avhengig av tilbakemelding slik at vi kan få nådd alle, sier Teddy Moen.
  Det er NFT-medlemmer med individuelt (BASIS) medlemskap som får giro for kontingent nå. For de som er klubbmedlemmer, kommer giro til klubben.

Avgjørende inntekt

Moen håper NFT-medlemmene også dette året lojalt vil være med videre og betale sin kontingent. 
  – Kontingenten er den viktigste inntekten NFT har, og det som gjør at foreningen kan gi et godt tilbud til medlemmer og sikre at NFT fortsatt er den kollektive og viktige stemmen for fotballtrenere i Norge. Mer enn noen gang behøver vi en profesjonell og tydelig interesseforening, for å sikre respekt for trenerrollen, faget og utdanningen av fotballtrenere på alle nivåer, understreker han.
  – Så gjør derfor opp medlemskontingenten ved forfall i april. Det gir NFT masse ekstraarbeid å følge opp de som ikke betaler innen fristen. Etter et par påminnelser, vil kravet bli oversendt til Kredinor for videre inndrivning. Dette er nødvendig for NFT å sikre seg disse viktige inntektene.

Skriftlig utmeldelse

NFT-sjefen påpeker at det selvfølgelig er legitimt å melde seg ut av NFT, for de som ikke lenger ønsker å være en del av NFT-fellesskapet. Men dette er noe det enkelte medlemmet selv må ta initiativ til. I følge NFTs vedtekter gjelder følgende:
«Medlemmer som ikke ønsker å være medlem av NFT, er selv ansvarlig for skriftlig å melde seg ut av foreningen. Dersom årsavgiften ikke er betalt innen seks måneder etter fristen, som er 1.1, kan medlemmet strykes og regnes som utmeldt av NFT. Skyldig årsavgift kan inndrives etter sivilrettslige regler. Ingen kan tas opp som medlem av NFT uten at tidligere økonomiske forpliktelser er gjort opp.» 

Meld adresseforandring

Det er også viktig at våre medlemmer husker å melde NFT om adresseendring! Riktig postadresse er viktig, blant annet for at vi kan få sendt ut de fire årlige utgavene av medlemsmagasinet Fotballtreneren til alle medlemmer.
  – Noen er flinke til å sende en melding om dette (også mobil og e-post adresse!), mens vi andre ganger må ha hjelp av posten til å finne fram til ny adresse når noen av våre medlemmer flytter. Dette medfører mye ekstraarbeid. Den beste forutsetningen for at du skal få den servicen du fortjener er at du melder rett adresseforandring til NFTs administrasjon umiddelbart, sier Teddy Moen.

  • PS! Årsmøtet i 2020 vedtok i et forslag om at kontingenten for individuelt medlemskap (BASIS) kan bli redusert med 50% for medlemmer over 67 år. Men medlemmet må selv søke administrasjonen i NFT om å få dette innvilget, da foreningen ikke har anledning til å ha denne oversikten. De dette gjelder bes ta kontakt med NFT når man mottar kontingenten for 2021.
-- annonse --