-- annonse --
Nyheter
ØNSKER SVAR: Direktør for aktivitet og utvikling i NFF, Alf Hansen og NFF ønsker status på arbeidet med realitetsvurdering av fotballens korahåndbok for gjenåpning av breddefotballen. Foto: Trond Tandberg/fotball.no
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

I forrige uke bekreftet kulturminister Abid Q. Raja i et telefonmøte med idrettspresident Berit Kjøll og fotballpresident Terje Svendsen at han ville be helsemyndighetene vurdere om fotballens koronahåndbok/protokoll kan inngå i grunnlaget for nye smittevernfaglige vurderinger fra helsemyndighetene knyttet til breddefotballen.

Håper på start 1. august

– Vi er glad for Kulturdepartementets stadfestelse av fotballens helsemessige og sosiale betydning for samfunnet. Vi ønsker nå et møte med helsemyndighetene og en status på arbeidet med realitetsvurderingen av vår protokoll i løpet av kort tid. I tillegg ønsker vi at møtet med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet 10. august også flyttes frem i tid, slik at breddefotballen kan komme i gang fra 1. august om myndighetene mener vår koronahåndbok/protokoll for gjenåpning av hele breddefotballen ivaretar smittevernhensyn på en god nok måte, sier direktør for aktivitet og utvikling i NFF, Alf Hansen til fotball.no

Forstår frustrasjonen

Hansen medgir videre at NFF har stor forståelse for den store frustrasjonen i fotball-Norge over at voksenfotballen i bredden fortsatt ikke har noen dato å forholde seg til når det gjelder gjenåpning. 
  De mest håndfaste signalene så langt er at man kan risikere at det i beste fall ikke blir oppstart før tidlig i september, noe som vil medføre at flerre fotballkretser av klimatiske grunner vil få problemer med å gjennomføre sesongen.
  –  NFF har stor forståelse for den frustrasjonen som våre medlemsklubber nå opplever, og vi deler den. Både med hensyn til gjennomføring av seriespill og frykten for frafall fra de over 20 år. Samtidig har NFF forståelse for myndighetenes bekymring for økt smittefare i Norge, og at de står overfor komplekse avveininger i den unntakstilstanden vi alle står i. Men det er viktig å understreke at idretten og fotballen kan organisere aktivitet innenfor trygge og forsvarlige rammer. Vi har tatt ansvar, er beredt til å ta et større ansvar, og vi håper myndighetene lander på at det beste for smittevernet er å bruke fotballen aktivt også fremover, sier Hansen til fotball.no.

Bekymret for smittevernbrudd

NFF har sendt brev til alle klubber hvor det understrekes at helsemyndighetenes anbefalinger må følges til enhver tid – uavhengig av hvor uenig man måtte være i vurderingene.
  Likevel uttrykker Hansen overfor fotball.no bekymring med tanke på uorganisert aktivitet og brudd på myndighetenes anbefalinger om 1 meters avstand – foruten om toppfotballen og barn og unge. Den bekymringen deler også NFFs medisinske råd for toppfotballen. Bekymringen har resultert i en obligatorisk smittevernundervisning for spillere i voksenfotballen og ungdomsfotballen gjennom E-læring. E-læringsprogrammet er nå snart klar for å rulles ut.
  – Norsk fotball har god erfaring med gjennomføring av smitteverntiltak gjennom åpningen for full kontakt både i toppfotballen og i barne- og ungdomsfotballen. I et smittevernperspektiv er det langt bedre at spillerne i voksenfotballen deltar i organiserte økter med fokus på smittevern, kontra uorganiserte økter som vi vet skjer i stor skala om dagen. Vi har nå laget et undervisningsopplegg hvor NFF krever at det må gjennomføres før hver enkelt spiller i breddefotballen kan klareres for trening og senere seriespill, sier leder av NFFs medisinske råd, Brann-lege og spesialist i idrettsmedisin og allmennmedisin, Magnus Myntevik til fotball.no.
  –  Å opprettholde treningsforbud gjennom sommeren for voksne spillere mener vi likevel vil virke mot sin hensikt og med andre ord svekke myndighetens arbeid med smittekontroll. Vi er redd for at klubber i økende grad vil bryte anbefalingene om 1 meters avstand, og verken myndighetene eller NFF vil ha en reell mulighet til å sanksjonere dette. Dermed står en i fare for å sette smitteregelverkets legitimitet unødvendig på spill, påpeker Alf Hansen.

-- annonse --