-- annonse --
Nyheter
KA SPILLERUTVIKLING: Stillingen som KA spillerutvikling er ledig i NFF Buskerud.
Gjest
Fotballtreneren

NFF Buskerud er direkte underlagt Norges Fotballforbund og organiserer fotballaktiviteten i Buskerud. Fotballkretsen består i dag av 83 aktive klubber med rundt 1 700 fotballag. NFF Buskerud har sju ansatte, og omsetter for rundt 10,0 millioner kroner. Kontorsted er på Idrettens hus, Drammen. 

I stillingsannonsen heter det:
  «NFF legger vekt på bredde og mangfold i arbeidslivet. Spesielt kvinner oppfordres til å søke. Norges Fotballforbund er arbeidsgiver, men arbeidsledelsen ligger i NFF Buskerud. Daglig leder er nærmeste overordnede. Stillingen er selvstendig og utadrettet. Oppstart er 1.desember 2019.»
  Søknadsfrist på stillingen er 14. oktober.

Stillingen som KA spillerutvikling innebærer følgende arbeidsoppgaver:

Faglig leder i krets

 • Fagleder for Landsslagsskoletrenere i Buskerud  
 • Overordnet adm. ansvarlig for alle landslagskole tiltak i Buskerud  
 • Buskerudmodellen omfatter spillerutvikling av jenter (soner) og gutter (satellitter). Dette i tett samarbeid med toppklubber og breddeklubber  
 • Lede nomineringsmøter og oppstartsmøter - Buskerud-modellen

Oppfølging av de beste 

 • Veilede trenerne til spillere på landsdelsnivå.  
 • Scouting og rapportering til Landslagstrener og fra landslagstrener  
 • Tett formell og uformell dialog med toppklubb og klubb til landslagspiller
 • Kretslag - oppfølging

En del av et Nasjonalt Team 

 • Trener på Landsdelstiltak 
 • Trener på Talentleir  
 • Tilstedeværelse på fagsamlinger
 • Landslagskolen har som intensjon å identifisere, stimulere og utvikle lovende 12 – 16 åringer som har et eierskap til egen utvikling, og som kan utvikle seg til toppspillere på nasjonalt og internasjonalt nivå.
 • Gjennom et felles sett kriterier skal Landslagsskolen være nasjonal referanse og påvirkningsarena, hvor spillerne høster erfaringer på hva som kreves for å bli en topp nasjonal /internasjonal spiller. Tiltak med høy kvalitet skal gi inspirasjon og referanser som skal løfte det daglige arbeidet i klubb.
 • Videre står det sentralt i Landslagsskolen at spillere på høyt nasjonalt nivå og deres klubb skal ha tett hverdagsoppfølging / veiledning fra NFF / krets.

Kvalifikasjoner

 • UEFA A-lisens på søknadstidspunktet – eller snarest mulig etter ansettelse  
 • Spiller- og/eller trenererfaring på relevant nivå  
 • Relevant utdanning/yrkesbakgrunn 
 • God kjennskap til spillerutviklingsarbeidet i norsk fotball  
 • God kjennskap til trenerutdanningen i norsk fotball  
 • Krav til å kunne jobbe både med jenter og gutter 
 • God IT-kompetanse  

Personlige egenskaper

 • Evne til samarbeid, ledelse, innovasjon og lojalitet  
 • Evne til egenutvikling – både faglig, administrativt og personlig  
 • Evne til tydelig, inspirerende og god kommunikasjon  
 • Være strukturert og løsningsorientert  
 • Kunne samarbeide godt i team 
 • Personlig egnethet for stillingen og kretsens samlede sammensetting vektlegges  
 • Du tar ansvar for helheten og samarbeide på tvers av organisatoriske/faglige skiller  

Les hele stillingsannonsen her

-- annonse --