-- annonse --
Nyheter
SNART?: Breddefotballen for voksne har ventet lenge på å kunne trene som normalt. Nå kan det være lys i tunnel, om smittesituasjonen ikke endrer seg dramatisk i negativ retning. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

– Vi er selvsagt fornøyde med at breddeidretten for voksne er eksplisitt nevnt som en del av gjenåpningsplanen, og det gir økt tro på at vi skal komme i gang med trening og kamper for denne gruppen innen rimelig tid. Det ser vi også som helt vesentlig etter at de ikke har fått drevet med aktiviteten sin på over ett år, sier Alf Hansen, direktør for utvikling og aktivitet i NFF til fotball.no.

Bygger på Olsvik-utvalgets rapport

NFFs breddefotballprotokoll bygger på rapporten fra det såkalte Olsvik-utvalget, som med ni klare anbefalinger slo fast at det er forsvarlig å åpne breddefotballen.
  –Paradokset for oss er at breddefotballtrening har vært håndhevet med én meter avstand i snart ett år for denne gruppa, når selve avstandskravet under trening trolig er det minst effektive smitteverntiltaket. Det er langt mer hensiktsmessig å regulere reising, uformelle samlinger før og etter trening og garderobebruk – og det er dette breddefotballprotokollen tar sikte på å gjøre. Tilbakemeldingene fra klubbene som har vært med å utforme protokollen er tydelige på at «dette klarer vi», sier Iver Strandheim, koordinator i Olsvik-utvalget til fotball.no.

Vil bli tatt med på råd

NFF presiserer at de ikke kjenner til innholdet i planen som kommer neste uke, men vi håper at vårt grundige faglige arbeid blir hensyntatt, og at NFF blir tatt med på råd omkring hvordan planen utformes.
  – Vi ser av det faglige grunnlaget FHI og Helsedirektoratet leverer til Helse- og omsorgsdepartementet at de benytter de samme forskningsgrunnlaget som oss, og at de skiller tydelig mellom innendørs og utendørs idrettsaktivitet. Vi ber dem i tillegg om å hensynta at fotballens egenart er slik at man faktisk har minimal kontakt underveis i spill, og at det nesten ikke finnes dokumenterte tilfeller av smittespredning under fotballaktivitet. Det har vi solid forskningsgrunnlag på gjennom Olsvik-rapporten. Samlet sett tilsier dette at breddefotball for voksne i regi av våre medlemsklubber kan tillates allerede i trinn 1 av gjenåpningsplanen, og det håper vi skjer, sier Strandheim.

-- annonse --