-- annonse --
Nyheter
ØKT SATSING PÅ SPILLERUTVIKLING: NFF Oslo lyser ut stilling som KA Spillerutvikling for jenter.
Jan Otto Solberg
Jan Otto Solberg
Nettmedarbeider

938 58 224


NORGES FOTBALLFORBUND (NFF) er landets største særidrettsforbund med cirka 375 000 spillere. Disse er organisert i og utøver aktivitet via 18 fotballkretser, 1844 klubber og cirka 30 500 lag. Organisasjonen har cirka 200 heltidsansatte/engasjerte og 130 000 tillitsvalgte. Det spilles ca. 330 000 kamper pr år.  NFFs visjon er å skape  "Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle." 

NFF OSLO er en av landets største fotballkretser med et mangfold av fotballaktiviteter. Kretsen omfatter 165 klubber med til sammen 4000 lag og over 53.000 aktive spillere, hvorav ca. 41.000 er barn og unge. Kretsen har 12 ansatte som jobber med forvaltning og utvikling av frivillige, ledere, trenere, spillere, dommere og ansatte. Kretskontoret er ligger på Osloidrettens hus, på Ekeberg.

Utviklingsdelen av kretsens arbeid søkes styrket i de kommende årene i takt med kretsens forventende aktivitetsøkning. I den nyopprettede stillingen må det påregnes at noe av arbeidstiden vil foregå på kveld og helg. 

Arbeidsoppgaver:

Faglig leder i krets, arbeidsfelt jenter

 • Fagsjef for Landsslagsskolens trenere, arbeidsfelt jenter
 • Overordnet adm. ansvarlig for landslagskoletiltak jenter i kretsen
 • Lede nomineringsmøter og oppstartsmøter

Oppfølging av de beste

 • Veilede trenerne til spillere på landsdelsnivå
 • Kartlegging og rapportering til og fra landslagstrenere
 • Tett formell og uformell dialog med toppklubb

En del av et nasjonalt team

 • Trener på Landsdelstiltak
 • Trener på Talentleir
 • Tilstedeværelse på fagsamlinger
 • Stillingen er selvstendig og utadrettet

Landslagsskolen har som intensjon å identifisere, stimulere og utvikle lovende 12 – 16 åringer som har et eierskap til egen utvikling, og som kan utvikle seg til toppspillere på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Gjennom et felles sett kriterier skal Landslagsskolen være nasjonal referanse og påvirkningsarena, hvor spillerne høster erfaringer på hva som kreves for å bli en topp nasjonal /internasjonal spiller. Tiltak med høy kvalitet skal gi inspirasjon og referanser som skal løfte det daglige arbeidet i klubb.

Videre står det sentralt i Landslagsskolen at spillere på høyt nasjonalt nivå og deres klubb skal ha tett hverdagsoppfølging / veiledning fra NFF / krets.

Personlige egenskaper:

 • Evne til samarbeid, ledelse, innovasjon og lojalitet.
 • Evne til egenutvikling – både faglig, administrativt og personlig.
 • Evne til tydelig, inspirerende og god kommunikasjon.
 • Være strukturert og løsningsorientert.

Kvalifikasjoner:

 • UEFA A-lisens på søknadstidspunktet – eller snarest mulig etter ansettelse.
 • Spiller- og/eller trenererfaring på relevant nivå.
 • Relevant utdanning/yrkesbakgrunn.
 • God kjennskap til spillerutviklingsarbeidet i norsk fotball.
 • God kjennskap til trenerutdanningen i norsk fotball.
 • God IT-kompetanse.

NFF Oslo tilbyr:

 • Lønn etter kvalifikasjoner og avtale.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger. Helseforsikring.
 • Spennende utfordringer og utviklingsmuligheter.
 • Tett samarbeid med fagmiljøet i Norges Fotballforbund og kollegaer i andre      fotballkretser.
 • Deltakelse på samlinger og tiltak i regi av Norges Fotballforbund.

Andre opplysninger:

- 100 % stilling. Fast ansettelse. Kvinner oppfordres til å søke.
- Tiltredelse snarest mulig.
- Daglig leder er den nærmeste overordnede.
- Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder Tore Jarl Bråteng på telefon 99118245.
- Søknad med CV sendes til innen 15. august 2018.

For nærmere informasjon om NFF Oslo - se https://www.fotball.no/kretser/oslo/

-- annonse --