-- annonse --
Nyheter
LEDIG JOBB: Norges Fotballforbund har ledig stilling som fagansvarlig for trenerutdanning. Foto: Thomas Brekke Sæteren/fotball.no
Gjest
Fotballtreneren

Den som skal ansettes som «fagansvarlig trenerutdanning» vil bli tilknyttet NFFs seksjon for spiller- og trenerutvikling, og være faglig og administrativt hovedansvarlig for kursene; UEFA B Lisens og NFF spillerutvikling B samt etterutdanning UEFA B.
  I stillingen ligger ansvar for en kontinuerlig evaluering og revidering av kursinnhold, tilstedeværelse på kursene og oppfølging av veilederkorpset.
  Jobben innebærer også:
  • Tett samarbeid med Fagansvarlig KA Trener rundt dialog / oppfølging av krets.
  • Hovedansvarlig for dialog og samarbeid med eksterne aktører hva gjelder trenerutdanning bredde / Utvikling: UEFA, Akademia, NIF etc.
  • Utvikle og formidle fotballfaglig stoff til en rekke målgrupper: Veiledere på trenerutdanning, trenere, internt i NFF organisasjonen + andre målgrupper.
  • Være en del av  «seksjon Spiller og Trenerutvikling» som daglig utfordrer hverandre og tar stilling til fotballfaglige problemstillinger.   

I ansettelsesprosessen vektlegger NFF følgende kvalifikasjoner og personlige egenskaper:
Kvalifikasjoner
• UEFA A lisens
• Kunnskap og erfaring rundt norsk fotballs organisering, verdigrunnlag, mål og virke –spesielt Spillerutvikling og alderssegmentet 12-19
• Bred erfaring som trener og kjennskap til NFF`s trenerutdanning. 
• God IT-kompetanse 
• Utdanning innen lederskap og pedagogikk vil telle positivt
• Erfaring som veileder på trenerutdanning vil telle positivt
• Høyskole/universitet

Personlige egenskaper
• Vilje og lyst til å ta nye utfordringer
• God formidlingsevne muntlig og skriftlig
• Evne til å jobbe selvstendig og strukturert
• God på teamarbeid
• Stor arbeidskapasitet
• Positiv, utadvendt og omgjengelig

-- annonse --