-- annonse --
Nyheter
ETTERFØLGER SØKES: Per-Mathias Høgmo ble ny trener for Häcken i Allsvenskan i sommer. Nå søkes han etterfølger som seksjonsleder Topptrenerutdanning i NFF. Foto: NTB
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

I sin stillingsutlysning skriver NFF blant annet:
  «Leder for seksjon Topptrenerutdannelse skal - med utgangspunkt i NFFs verdiplattform - lede, utvikle og modernisere NFFs topptrenerutdannelse/utvikling i tråd med NFFs vedtatte mål og strategier.
  Topptrenerutdannelse ble opprettet som egen seksjon i NFFs eliteavdeling i 2019 for å styrke toppfotballsatsingen og legge til rette for enda mer tilpassede løp for trenere med ambisjoner innenfor norsk/internasjonal toppfotball.
  NFF har satt ambisiøse mål for topptrenerutdannelsen i inneværende strategiperiode, både mht. (i) å utvikle en samlet strategi og planverk for topptrener- og topplederutdannelse i toppfotballen, (i) utvikling av nye utdanningsløp/konsepter (nye arenaer for etterutdanning/utvikling av topptrenertalenter, digitalisering, kartlegging av mulighet for å utdanne toppledere/sportssjefer i toppfotballen) og mht. (ii) arbeidsform ved at det er en ambisjon om å jobbe enda mer team- og prosjektorientert, samt med utstrakt og systematisk samhandling med andre relevante aktører/utdanningsinstitusjoner.  
  Det er en klar ambisjon at topptrenerseksjonen skal være et nav i eliteavdelingens langsiktige fagutviklingsarbeid.»

  Søknadsfrist på stillingen er 25. oktober.

Formidabel utfordring

Daglig leder Teddy Moen i Norsk Fotballtrenerforening medgir at det var en skuffelse at Per-Mathias Høgmo forlot jobben som seksjonsleder Trenerutdanning i NFF etter så kort tid i jobben.
  – Vi hadde håpet å se ham i mange år i denne rollen. Per-Mathias har kompetansen og egenskapene til å bli en sterk kraft i arbeidet med å øke statusen for trenerutdannelse og stå i spissen for et viktig reformarbeid, sier Moen.

Han mener samtidig at dette er en attraktiv jobb med spennende muligheter for etterfølgeren.
  – Oppgaven som «trenersjef» i norsk fotball er en formidabel utfordring, men også en av de mest spennende fagjobbene man kan få. Ingenting er viktigere enn utdanning, for sportslig utvikling og for å oppnå resultater. Da behøves en sterk fagperson som kan lede et godt team av trenerveiledere i NFF, men også ha kredibiliteten til å få med klubbene her hjemme på en felles strategi for å løfte utdanningsnivået, omfanget og tilgangen på kunnskap.

Langsiktig perspektiv 

NFT-sjefen håper mange erfarne fotballtrenere vil søke stillingen.
  – Men ikke om de vurderer jobben som et springbrett tilbake som fotballtrener i klubb igjen. De som vurderer en slik stilling må ha et langsiktig perspektiv i jobben, og de må være villig til å se dette som mer enn en vanlig jobb. Dette er ved siden av å være A-landslagssjef den viktigste oppgaven i norsk fotball fremover, understreker Moen.

– Faren med seksjonslederrollen, er at man blir oppspist med administrasjon og byråkrati. Og blir stående i en konstant kamp for å slåss om ressurser til arbeidet med utdanning. Personen som får denne jobben må være dyktig til å identifisere mulighetene som ligger i samarbeidet med alle de andre signifikante fagmiljøene i norsk og internasjonal fotball. Svært mye bra gjøres omkring i landet i svært mange miljøer. Vi trenger en som kan videreføre Per-Mathias tanker om hvordan bygge broer til disse miljøene og skape synergier. Husk at NFFs trenerutdanning må skapes i samarbeid med andre. Alene har ikke forbundet nok kraft og ressurser til å få dette bra nok til, avslutter Teddy Moen.  

Fokus på trenerutdannelsen

Utlysningen av stillingen kommer i en periode hvor NFF tydelig har flagget klare ambisjoner om større satsing på trenerutdannelsen.
  I NFFs strategiplan for 2020-2023 er blant følgende prioriterte oppgaver nedfelt:

 • Utvikle flere og bedre trenere, inkludert gode løp for etterutdanning.
 • Videreutvikle NFFs trenerutdanningsprogram, både i volum og kvalitet.

I dette ligger det mål om:

 • 90 % (71 % i 2020) av alle lag skal ha trener(e) med minst ett av fire delkurs i Grasrotreneren.
 • Trenerveilederrollen skal være operativ i alle kvalitetsklubber, minimum 800 trenere skal ha gjennomført trenerveilederutdanning i løpet av perioden.
 • Etablere digitale tjenester for trenerutdannelsen, E-læring skal være implementert i alle våre utdanningstilbud.
 • Utdanne flere og bedre kvinnelige topptrenere. Antall kvinnelige deltagere på kurs skal økes med 20 %.
 • Årlig utdanne 250 UEFA B-lisenstrenere.
 • Kretser og toppklubber skal ha inngått formelle samarbeidsavtaler.
 • Alle veilederne på NFFs UEFA Pro- og A-lisenskurs skal ha gjennomgått veilederutdanning og være sertifiserte veiledere innen 2023.
 • NFF skal etablere et komplett tilbud iht. til UEFA-stigen for trenerutdanning, herunder skal UEFA Elite Youth A (UEFA Spillerutvikling A).
 • Etablere samarbeid med relevante høyskoler, universitet og/eller andre utdanningsinstitusjoner.
 • Alle deltakerne i NFFs prosjekt for kvinnelige topptrenere skal ved prosjektslutt enten være hoved- eller assistenttrener på elitenivå ved prosjektslutt.
 • Krav til etterutdanning for å opprettholde Pro- og A- og B-lisens dobles fra 20 til 40 etterutdanningstimer per 3 år.

Arbeidet med revidering av UEFA B-lisensutdanningen er i gang. Det faglige innholdet både på UEFA PRO- og UEFA A-lisens er også gjenstand for revisjon, samtidig som grasrottrener-kurset UEFA C knyttes tettere opp mot NFFs nye helhetlige plan for spillerutvikling og Landslagsskolen.

-- annonse --