-- annonse --
Nyheter
NY STILLING: NFF søker etter prosjektleder for jentesatsing i en 100% engasjementsstilling. Foto: Ivar Thoresen
Teddy Moen
Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

 Norges Fotballforbund har en målsetting om å øke deltakelsen av jenter og kvinner på alle områder innen fotballen; spillere, trenere, ledere på alle ledd i så vel klubber, kretser og sentraladministrasjonen. Dette er ett av tre hovedsatsningsområder i NFFs handlingsplan, og det er utarbeidet en strategi som omfatter alle 18 fotballkretser på en rekke områder. Prosjektlederens hovedoppgave er å koordinere og lede arbeidet i organisasjonen og ut mot klubbene.
Prosjektlederen vil være en del av teamet i Seksjon klubb og aktivitet i NFFs utvikling- og aktivitetsavdeling. Seksjonen har ansvaret for breddefotballen med fagområdene aktivitets-, klubb- og lederutvikling samt inkludering og Fair play. Seksjonen arbeider tett opp mot kretsleddet i implementering av de ulike strategiene innen fagområdene.
Stillingen rapporterer til seksjonsleder og er et to-årig engasjement. Tiltredelse etter avtale. Kvinner og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Stillingen er operativ ut mot kretser og klubber og vil innebære reisevirksomhet.

Arbeidsoppgaver

Koordinere den faglige innsatsen på nasjonalt nivå
Sikre at alle kretser har målrettede planverk for å styrke jenteandelen i norsk fotball.
Følge opp kretsenes strategier innenfor jentesatsing
Samle beste eksempler og tilgjengeliggjøre dette for både krets og klubb
Synliggjøre i media og egne kanaler jenter/kvinner i fotballen generelt og NFFs tiltak spesielt
Utarbeide felles forståelse for tiltak og virkemidler som bidrar til mer og bedre jenteaktivitet
Binde kretsenes fagansvarlige sammen til et nasjonalt fagmiljø
Utarbeide en rekrutteringsbase for NFF av kvalifiserte kvinner
Ansvarlig for NFFs deltakelse i internasjonale prosjekter på feltet

Kvalifikasjoner

Høyere relevant utdanning
Gode IT-kunnskaper
Kjennskap til idrettens organisering
Bakgrunn og erfaring fra fotball (spiller, trener, dommer, leder etc)
God i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

Positiv, løsningsorientert og god til å kommunisere med ulike type mennesker
Evne til å jobbe selvstendig, effektivt og strukturert
God til å samarbeide og jobbe i team
God til å dokumentere, være nøyaktig og ha evne til å håndtere mange parallelle arbeidsoppgaver
Stor arbeidskapasitet og fleksibilitet i travle perioder med stor arbeidsmengde og korte tidsfrister

Vi tilbyr

Et bredt, aktivt og spennende fagmiljø
Lønn etter avtale
Gode personalforsikringer og pensjonsordning
Helseforsikring
Lunsjordning Tilrettelagt for trening

  • Vi anbefaler kvinner til å søke på stillingen
  • Les hele stillingsutlysningen her.
-- annonse --