-- annonse --
Nyheter
SØKER ETTERFØLGER: Alexander Straus slutter som landslagstrener for J19 og U23 kvinner fra 1. januar. Nå søker NFF to etterfølgere. Foto: fotball.no
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

NFF har fire landslagstrenerstillinger for aldersbestemte landslag. Nå er altså to av stillingene ledige – for aldersgruppa 18-19 år og aldersgruppa 19-23 år.  
  Stillingene lyses ut som kombinert trener- og fagutviklerstillinger, og NFF krever trenerutdanning på minimum UEFA A-lisens nivå og trenererfaring fra norsk toppfotball.
  Søknadsfristen for begge stillingene er 22. november.

Når det gjelder stillingen som U23-landslagstrener skriver NFF spesifikt i stillingsutlysningen:
  «Det er p.t. ingen UEFA- eller FIFA-turneringer for U23-landslag på kvinnesiden. U23-landslaget er derfor først og fremst en utviklingsarena for spillere som skal ta steget fra aldersbestemt til senior landslagsfotball og det er forventet at ny U23-trener også skal bidra under A-landslagssamlinger ved behov.    
  Arbeidstiden vil fordele seg mellom samlingsdøgn, mellomfasearbeid, samt fag- og prosjektarbeid i eliteavdelingen. Stillingen har betydelig restkapasitet utover det rene trenerarbeidet knyttet til U23-landslaget. Ny trener vil få et utstrakt ansvar for å sørge for løpende og god kommunikasjon og samhandling innbyrdes mellom trenerne for hhv. A-landslag, U23-landslag og J19- landslag, samt bidra i arbeidet med å sikre sportslig rød tråd på kvinnesiden i eliteavdelingen. Videre vil ny U23-trener ha ansvar for å bidra i utviklingsprosjekter som retter seg mot toppklubbene på kvinnesiden, samt i våre ulike trenerutdanningsprogrammer.»

Alexander Straus har i drøyt to år hatt ansvaret for både J19- og U23-landslaget for kvinner. Når han fra 1. januar reiser tilbake til Bergen og Sandviken velger altså NFF å lyse ut to landslagstrenerstillinger, en for hvert av lagene, begge i 100% stillinger i et tre-årig engasjement.

-- annonse --