Skriv ut denne siden
Nyheter
INGEN SAK: NFF tar ikke ut påtale mot Henrik Pedersen etter rasismevarslene i Strømsgodset. Foto: NTB
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Påtalenemnda til NFF konkluderer med at bevisene i saken ikke er tilstrekkelig til å ta ut påtale.
  – Jeg er glad og lettet over at denne prosessen nå er over, og svært fornøyd med at jeg nå - helt og fullt - kan fokusere på fotballen og trenergjerningen igjen. Det har vært noen meget belastende måneder for hele familien, og vi er svært glade for at vi nå kan legge denne saken bak oss, sier Henrik Pedersen i en pressemelding.

Ikke overrasket

Henrik Pedersens advokat, Erik Flågan i Stray Vyrje Advokatfirma, er ikke overrasket over påtalenemndas konklusjon.
  – Avgjørelsen er korrekt. Det ble ble fremmet påstander om ytringer i strid med idrettens regelverk, og som var trukket ut av sin rette kontekst. Vi er fornøyde med at påtalenemnda støtter våre vurderinger og konklusjoner om at det ikke var grunnlag for å reise påtale, sier Erik Flågan.

Fungerende styreleder Elisabeth Lohk i Strømsgodset sier til Dagbladet at Strømsgodset Toppfotball vurderte varselet i henhold til arbeidsmiljølovens regler og at advokatfirma Kleven & Kristensen gjennomførtr undersøkelser på vegne av styret. Strømsgodset sendte deretter saken til Påtalenemnda i Norges Fotballforbund fordi undersøkelsene avdekket forhold som kunne være i strid med NIFs eller NFFs straffebestemmelser.
 – Nå har Påtalenemda konkludert med at dette ikke er tilfelle og det tar vi som klubb til etterretning. Vi anser oss som ferdig med saken og har ingen ytterligere kommentarer, sier Lohk.

Vil trene klubb snarest mulug

– Nå legger vi denne saken bak oss, og ser frem til å åpne et nytt kapittel. Hvor neste stoppested blir, er per i dag uvisst. Men jeg er allerede oppe på hesten igjen, og vil trene en klubb raskest mulig, sier Henrik Pedersen i pressemeldingen og legger til: 
  – Selv om jeg fra første dag disse beskyldningene ble rettet mot meg har vært 100 prosent trygg på mine holdninger og verdier, har det vært en tøff påkjenning å leve med disse beskyldningene. Jeg har alltid stått klippefast på nulltoleranse for enhver form for fordommer eller diskriminering av hudfarge, etnisitet, kjønn, legning eller religiøs overbevisning.