-- annonse --
Nyheter
UAVKLART: 10. august kan NFF få et svar på når det kan bli breddefotballkamper på norske baner igjen. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Det skriver Alf Hansen, direktør i utviklingsavdelingen og Nils Fisketjønn direktør i konkurranseavdelingen i Norges Fotballforbund på fotball.no til klubber, spillere, trenere og ledere i breddefotballen om tiden fremover.
  – Vi skal alle være lojale og vise respekt for de faglige vurderingene til våre helsemyndigheter – i den tid der smitteutviklingen er meget positiv og mange senker skuldrene for smittevern. Samtidig vet vi at fotballen er i en kritisk situasjon med trusler om frafall i antall lag og stor frustrasjon i klubbene. Det er viktig at fotballen står samlet i utfordringen, skriver NFF-toppene.

I det blå

Når det kan bli oppstart for breddefotballen i seniorfotballen er fortsatt ikke avklart. Første mulighet for et mer konkret svar er 10. august – når NFF er invitert til et møte med Kulturdepartementet.
  Inntil nye signaler blir gitt er det 1-metersregelen for avstand som gjeler, på fotballbanen som ellers i samfunnet.

Framstå samlet

I påvente av at det i første omgang blir gitt grønt lys for kontakttrening, og i neste omgang kamper for alle, maner Hansen og Fisketjønn til at fotballen står samlet og forholder seg til gjeldende retningslinjer. 
  – Vi oppfordrer sterkt til at fotballen framstår samlet i denne kritiske situasjonen.  Det er viktig at vi henter fram tålmodighet og styrke til å holde klubber og lag samlet. Sterkt samhold og lojalitet til hverandre – forbund, krets og klubb – er avgjørende i den fasen vi er inne i. Vi skal tilbake med full tyngde i norsk fotball. En samlet fotballfamilie betyr at vi skal være lojale til det regelverket og de smittevernrådene som er gitt av Helsemyndighetene. Vårt felles mål er å komme i gang igjen så raskt som mulig, skriver de to og understreker:
  – Vi må unngå historier om lag som bryter med 1-meterregelen og høye diskusjoner innad i fotballorganisasjonen om brudd på Fair play-prinsipper. Dette vil undergrave tilliten til NFFs ansvarlighet i den krevende situasjonen samfunnet befinner seg i.

Obligatorisk undervisning

Alf Hansen og Nils Fisketjønn påpeker også:
  – Organisasjonens ansvarlighet ligger i NFFs koronahåndbok og de elementene som den inneholder. Et nytt element er en obligatorisk undervisningsmodul via e-læring for alle spillere og trenere. Undervisningsmodulen gir en innføring i hva Covid-19 er og hvordan fotballen skal møte smitteutfordringen. Den er utformet i korte informasjonssekvenser med noen kontrollspørsmål. Det kommer detaljert informasjon til klubber og spillere om praktisk gjennomføring av kurset i begynnelsen av uke 32.

-- annonse --