-- annonse --
Nyheter
RIKETS TILSTAND: NFFs Alf Hansen og NFF Trøndelags Jan-Roar Saltvik presenterte «ståa» for norsk fotball. Foto: Reidar Schjei
Reidar Schjei
Reidar Schjei

932 57 318

Kompetanseturen er et tiltak der klubbledere, sportslige ledere og trenerveiledere reiste ut sammen for å få en felles forståelse for viktigheten av å skape bedre trenere på feltet og hvordan og hvorfor trenerveiledning må prioriteres som en del av klubbens sportsplan. Klubbledere og kvalitetsklubbansvarlige hadde en egen agenda hvor utvikling av kvalitetsklubbprosjektet med nye kriterer var satt i fokus, ledet av Tommy Berg Larsen på en utmerket måte.

Felles innledning

Det ble gjennomført flere felles seanser for alle 77 tilstedeværende ledere, representanter fra kvalitetsklubber, veiledere kvalitetsklubb, representanter fra kretsstyret og kretsadministrasjonen og 14 trenerveiledere. Daglig leder i NFF Trøndelag Jan Roar Saltvik og utviklingsdirektør i NFF Alf Hansen innledet omkring «rikets tilstand». 

Danner nettverk i klubben

Kursansvarlig for årets trenerveilederkurs, Tor Asle Kleveland, fremførte en felles presentasjon hvor han kom inn på hva en trenerveileder kan tilføre klubben og fremhevet følgende punkter:                                                                                                                  

  • Sikrer kompetanse og utdanning i klubben                                                                                                   
  • Trenerveilederen implementeres som en del av klubbens sportsplan og struktur.
  • Det foreligger en stillingsbeskrivelse for hvordan rollen skal utføres og hvilke arbeidsmetoder som skal brukes.
  • To typer trenerveiledere. En i barnefotball og en i ungdomsfotball er ideelt og hva de skal være gode på i de to ulike kategoriene.
  • Og det handler om hvilke ressurser klubben rår over og som er mulig å få til.

Til slutt fremførte trenerveileder Jon Marius Nilsen fra klubben Kattem sine erfaringer fra sin rolle og som veileder på feltet i samtale med Kleveland, som hadde vært hans eksterne veileder under årets kurs.
feedback klarERFARINGER: Jon Marius Nilsen fra Trondheimsklubben Kattem delte sine erfaringer i sin rolle og som trenerveileder, her sammen med sin mentor Tor Asle Kleveland .Foto: Reidar Schjei

Klubbesøk til breddeklubber    

Mens klubbledere og kvalitetsklubbansvarlige hadde en egen møtedag dro kursdeltakere ved trenerveilederkurset samt sportslige ledere på praktisk klubbesøk hos Aalborg KFUM på fredag.  
Dette for å få et innblikk i planverk, praksis og veiledning på feltet omkring barne- og ungdomsfotball i de to breddeklubbene. Tilsvarende besøk ble gjort til breddeklubben Jammerbukt på lørdag.

Norge er i front

– Våre erfaringer er at Norge er i front når det gjelder utdanning/utvikling av trenere, i alle fall etter den erfaring vi fikk ved disse klubbene, sier Tor Asle Kleveland til fotballtreneren.no og med følgende begrunnelse:
– Trenerveilederkurset slik vi praktiserer det gir trenerne bedre forutsetninger for å utvikle seg parallelt i utførelsen av trenerjobben samtidig som trenerens valg av retning og innhold kan korrigeres og justeres underveis i utviklingsarbeidet, og ikke bare etter. Ved våre besøk hos Aalborg KFUM og Jammerbukt fikk vi bekreftet at mye av det vi gjør i Norge er vel så bra. Blant annet viste observasjonene av treninger at aktivitetsprinsippet og spesifisitetsprinsippet på langt nær ble godt nok ivaretatt. Mye av planverket var solid, men utførelsen ute på feltet stemte ikke like godt med kartet. Det er noe vi legger meget stor vekt på i vårt utviklingsarbeid, presiserte Tor Asle Kleveland.

Lørdag ble forøvrig innledet med et foredrag omkring organisering og struktur i dansk fotball for alle deltakere, ved Henriette K. Jensen fra det danske fotballforbundet, DBU.
Søndag dro hele staben ut til Nørresby idrettssenter der KA-trenerutvikler Jan Chr. Sørli presenterte den nye trenerveilederrollen for barnefotball fra 6-9 år.

samlet best klarPÅ FELTET: Trenerveilderkurset samt sportslige ledere var alle på feltet for å høste erfaringer fra de praktiske øktene under studieturen. Foto: Reidar Schjei

Attraktive trenerveiledere  

– Utfordringen for våre klubber som får utdannet trenerveiledere er at de blir så attraktive innad i klubb og på jobbmarkedet at flere velger å slå til på jobb som hovedtrener i klubben i stedet. Klubben bør derfor definere en litt mer langsiktig plan for de som går kurset, sier Tor Asle Kleveland videre til fotballtreneren.no
Han var også meget fornøyd med årets veilederkurs hvor 14 nye trenerveiledere nå er klare for jobb i sine respektive klubber. 10 av dem ble hyllet under årets Trøndersk Fotballseminarseminar i Stjørdal. De fire siste var fraværende og opptatt med grasrottrenerkurs.
Her er de som har bestått årets kurs.

ny Trenerveiledere 2019 klarTRENERVEILEDERE: Foran fra venstre: John Marius Nilsen (Kattem), Runa Asklund (Remyra), Stig Husby (Charlottenlund SK), Hans Lervik (Tiller), Kristoffer Dahl Fossum (Bangsund). Bak fra venstre: Tor Asle Kleveland (kursleder), Pål Arne Rønning, (Aasguten), Tor Erik Stokke (Røros), Rudi Lasessen (Ranheim TF), Svein Erik Torvik (Byåsen bredde), Ole Jørgen Bragstad (Sandvollan) og Christoffer Hansen (veileder). De øvrige som har deltatt på kurset er Jonas Lian Hansen (Namsos), Allan Rødfjell (Malvik), Eskil Husby (Ranheim TF) og Christer Basma (veileder). Foto: Privat

Meget vellykket studietur

Utsendt medarbeider fra fotballtreneren.no fulgte denne gangen studieturen som mentor i kretsens Kvalitetsklubbprosjekt. Inntrykket var at denne studieturen var meget godt planlagt, lagt til rette og gjennomført av NFF Trøndelag. Det ble også lagt til rette for sosial kompetanseutveksling også, en interessant opplevelse var også for de som inntok Aalborg Stadion for å se Danmarks U21-landslag trene. (Danmark møtte Romania noen dager senere og vant 2-1)

 

-- annonse --