-- annonse --
Nyheter
LEDIG STILLING: Stillingen som KA spillerutvikling i NFF Trøndelag er ledig. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

NFF Trøndelag er som krets direkte underlagt NFF. Kretsen er en av landets aller største, både i geografisk utstrekning og når det gjelder antall klubber og spillere, og organiserer fotballaktivitet i Trøndelag, nordre del av Hedmark, deler av Nordmøre og søndre deler av Nordland fylke. Kretsens omfatter 227 klubber med 4 000 lag og nesten 50 000 aktive spillere. NFF Trøndelag har 12 heltidsansatte, med kontorer på Lerkendal Stadion i Trondheim.
  – Vi driver et omfattende og innovativt utviklingsarbeid innenfor både dommerutvikling, klubbutvikling, jentefotballutvikling, trenerutvikling, og spillerutvikling, skriver NFF Trøndelag i stillingsutlysningen på sin hjemmeside.

Stor utviklingsavdeling

Den nye KA spillerutvikling i NFF Trøndelag vil bli en del av en utviklingsavdeling som teller i alt fem fulle stillinger, inkludert KA spillerutvikling og en engasjementsstilling innenfor jentefotball.
  I tillegg har utviklingsavdelingen 1 stilling som en bakcoffice-stilling som bidrar med administrativt arbeid rundt avdelingen og i særlig grad rundt spillerutvikling. Daglig leder fungerer både som daglig leder og leder av utviklingsavdelingen. 

Viktig rolle

– KA Spillerutvikler utgjør en svært viktig del av vårt team innenfor utviklingsarbeid, skriver NFF Trøndelag og trekker opp følgende hovedarbeidsområder:

  • Planlegging, oppfølging, kvalitetssikring og gjennomføring av alle aktiviteter knyttet til NFFs Landslagsskole på sone- og kretslagsnivå inkludert budsjett/regnskapsoppfølging
  • Kvalitetssikring, kompetanseutvikling og oppfølging av sone- og kretslagstrenere
  • Et særskilt ansvar for 8 kretslag (4 jenter/4 gutter) og trener/laglederteamene rundt disse lagene. Sommeren 2019 skal det tilsettes en KA Spillerutvikler med et særskilt ansvar for oppfølgingen av aktiviteten på sonenivå (aktiviteten, spillerne og trenere)
  • Oppfølging av de beste spillerne i alderen 12-16 år med tanke på best mulig tilrettelegging av trening- og kamphverdagen, totalbelastning og samspill med klubbtrenere/foresatte
  • Initiere og følge opp samarbeid med toppklubber herrer og kvinner
  • Ansvar og deltakelse på NFFs landsdelstiltak og talentleire for både gutter og jenter
  • Deltakelse på og delansvarlig for felles utviklingstiltak i regi av NFF Trøndelag

Minimum UEFA A-lisens

Kretsen krever en kvalifikasjon på minst UEFA A-lisens nivå for den som skal ansettes i stillingen.
  Samtidig forutsettes det svært god kjennskap til norsk og trøndersk fotball samt NFFs Landslagsskole. Trenerfaring fra høyt spillerutviklingsnivå og/eller toppfotballnivå er også en forutsetning.
  Søknadsfrist er 28. oktober.

-- annonse --