-- annonse --
Nyheter
VIKTIG ARBEID: Rasmus Semmerud presenterte NFFs veiledere for inkludering under NIFs inkluderingskonferanse. Foto: Sofie Torlei Olsen, NIF
Gjest
Fotballtreneren

Rasmus Semmerud presenterte veilederen under NIFs inkluderingskonferanse der temaet er hvordan inkludere barn og unge med innvandrerbakgrunn eller barn og unge med vedvarende lav inntekt inn i idretten. 
  – Tanken med veilederne er å gi klubbene kompetanse, tips, ideer og inspirasjon til å jobbe målrettet med inkludering av flyktninger og barn og unge fra lavinntektsfamilier, forteller Semmerud til fotball.no.

Hvordan få ned kostnadene

Veilederne bygd på to studier gjort av høyskolen i Molde. 
  – De tar for seg utfordringer knyttet til inkludering, som for eksempel kostnader. Det er tips, ideer og eksempler på hvordan klubbene kan få ned kostnadene. Det står også om hvordan man kan jobbe med å identifisere hvem som er i målgruppen, noe klubbene opplever som en hovedutfordring. Så handler det om å inkludere jenter og foresatte. Vi gir tips, ideer og inspirasjon til å jobbe systematisk og målrettet med inkluderingsarbeid, sier Semmerud.

Ønsker å ha med alle

Semmerud understreker at dette er et viktig område. 
  – Det er viktig fordi fotball skal være en arena for alle. Vi ønsker å ha med alle. Det er i tråd med våre visjoner og verdier. Banen, klubbhuset og garderoben skal være en arena for alle, og da må vi som fotballorganisasjon med klubber, kretser og forbund samarbeide for å få med enda flere til å spille fotball, avslutter han.

-- annonse --