-- annonse --
Nyheter
NYTT MEDLEMSKAP: Norsk Fotballtrenerforening lanserer i samarbeid med Norsk Tipping et eget grasrot-medlemskap rettet spesielt mot trenere i barne- og ungdomsfotballen. Foto: Norsk Tipping
Teddy Moen
Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

Medlemstilbudet vil supplere det allerede eksisterende BASIS-medlemskapet (ordinært individuelt medlemskap) og KLUBB-medlemskapet (kollektivt gjennom klubb).   
  Medlemskapet vil også være et rimeligere alternativ.

Medlemsfordeler

Prisen for medlemskapet vil være kr 500,- per år (gjeldende fra 1. januar 2020). For dette vil man motta:

  • Digital utgave av medlemsmagasinet Fotballtreneren fire ganger i året.
  • Tilgang til en egen nettside: fotballtreneren.no/grasrottreneren – jevnlig oppdatert med tips, råd og informasjon spesielt rettet mot aktivitet i barne- og ungdomsfotballen.
  • Månedlige nyhetsbrev om saker av interesse for grasrottrenere.
  • Invitasjon til Cupfinaleseminaret – en av Europas største møteplasser for fotballtrenere.
  • Informasjon om og invitasjoner til impulstiltak og kurstilbud.
  • Gratis trenerformidling – se ledige jobber og legg ut din profil.
  • Gode rabatter på varer, tjenester og arrangement.

Forskjellen fra BASIS-medlemskapet vil være at man ikke mottar medlemsbladet i papirformat (men digitalt), og at man ikke har tilgang på bistand, rådgivning og juridisk assistanse ved tvister og konfliktsaker. 
  Man vil heller ikke motta en gratis tilsendt en Nike t-skjorte med NFT-logo ved innmelding.

Gratis for de som har tatt NFF Grasrottrenerkurs

NorskTippingLogoSTØTTE: NFT samarbeider med Norsk Tipping om det nye grasrot-medlemskapet. Norsk Tipping sponser medlemskapet første år for nye medlemmer. Medlemskapet vil være GRATIS for alle som ønsker dette ut 2019. For å bli opptatt som medlem må man ha gjennomført Grasrottrenerens delkurs 1, Barnefotballkurset gjennom NFF.

Alle som de siste årene har gjennomført de fire delkursene på NFF Grasrottrenerkurs, vil få sponset ett års medlemskap av Norsk Tipping. Det betyr at trenere som melder seg inn denne høsten, vil få tilgang på GRASROT-medlemskapet for hele 2020 uten å måtte betale for det.

NFT og Norsk Tipping har inngått et samarbeid med den hensikt å løfte oppmerksomheten rundt grasrottrenere i norsk fotball, samt stimulere til at det gjøres en enda bedre innsats for barn og unge på fotballbanen. Et ledd i dette samarbeidet er å samle den store gruppen av grasrottrenere inn under interesseforeningen for fotballtrenere i Norge – Norsk Fotballtrenerforening.

1 000 medlemmer

Ambisjonen er å rekruttere inn minst 1 000 grasrottrenere som medlemmer i NFT innen utgangen av 2020. Foreningen vil ta i bruk en rekke virkemidler i dette arbeidet, hvor et nytt nettsted for grasrottrenere vil være sentralt i strategien i kombinasjon med bruk av sosiale medier. 
  Man vil også i samarbeid med Norges Fotballforbund sørge for at informasjon om grasrot-medlemskapet vil bli gitt gjennom de mange grasrottrenerkursene som avholdes hvert år over hele landet. 
  Norsk Tipping vil også være med å spre informasjon om tilbudet gjennom sine kanaler.

Hvordan bli medlem?

Det er kun enkelttrenere som kan få til gang på GRASROT-medlemskapet. Et tilbud om en kollektiv innmelding via klubb vil ikke være mulig gjennom denne ordningen. Likevel er det ikke i noe i veien for at klubber kollektivt sender inn til NFT en liste over grasrottrenere man ønsker skal bli medlem i NFT. Da er det viktig at dette er avklart med den enkelte trener i forkant, ettersom medlemskapet er personlig.
  Innmelding vil skje gjennom den nye nettsiden for grasrottrenere – fotballtreneren.no/grasrottreneren.

  • For mer informasjon og innmelding kontakt NFT v/Rolf Åge Børresen på eller mobil: 489 92 445.
-- annonse --