-- annonse --
Nyheter
NY MODELL: Daglig leder Teddy Moen i Norsk Fotballtrenerforening beskriver den nye modellen for differensiert medlemskap i NFT. Foto: Ivar Thoresen
Teddy Moen
Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

Nyordningen vil gjelde fra 1. januar 2018, men NFT vil utover dette året jobbe med informasjon og rekruttering av nye medlemmer til de ulike kategoriene av medlemskap.

Medlemskapet vil nå bli delt inn i fire ulike kategorier:

 • GRASROT medlemskap
  (Kr 400 pr. år)
  Målgruppe: Barnefotballtrenere, grasrottrenere, foreldretrenere, frivillige etc.
 • BASIS medlemskap – tilsvarer dagens ordinære medlemskap
  (Kr 800 pr. år)
  Målgruppe: Flertallet av allerede eksisterende medlemmer i NFT, breddetrenere, ungdomstrenere, seniortrenere, spillerutviklere, frivillige etc.
 • PROFF medlemskap
  (Kr 1 600 pr. år)
  Målgruppe: Yrkestrenere og profesjonelle fotballtrenere, samt sportssjefer og andre sportslige og/eller administrative roller - på alle nivåer
 • KLUBB medlemskap
  (Kr 4 400 pr. år pr. klubb for 10 i kollektiv ordning)
  Målgruppe: Klubber som ønsker inspirasjon og faglig påfyll til sine trenere. Kollektiv innmeldelse av 10 trenere eller flere fra samme klubb – felles faktura én gang pr. år

Alle medlemmer i NFT vil bli nærmere orientert om disse tilbudene også via foreningens nettside og i et eget nyhetsbrev.

Hvorfor differensiering?

Norsk Fotballtrenerforening har i dag nærmere 3 000 medlemmer, men vi ønsker å bli større! Det vil gi foreningen mer tyngde i viktige spørsmål knyttet til trenerrollen, utdanning og fagutviklingen i norsk fotball. En av foreningens viktigste inntekter er medlemskontingent, som igjen sikrer oss at NFT kan være en profesjonell organisasjon som kan jobbe grundig og langsiktig med viktige spørsmål for fotballtrenere.
Det vil også gi en bedre plattform for å kunne tilby bedre service og oppfølging av medlemmene. Vi mener også en differensiering kan gjøre at NFT mer synlig som en interesseforening for både trenere på grasroten og på elitenivå.
  Mange foreldretrenere og grasrottrenere har nok en oppfatning av NFT som en forening for topptrenere og profesjonelle trenere. Dette bildet ønsker vi å endre gjennom å «skreddersy» også et tilbud til de mange tusen trenerne på grasrota – grunnfjellet i norsk fotball!
  Samtidig ønsker NFT å ta inn over seg at det skjer en voldsom profesjonalisering i norsk fotball, noe som kommer til uttrykk gjennom at mange fotballtrenere i dag har dette som en jobb/yrke. Antallet profesjonelle fotballtrenere har eksplodert de siste årene og vi tror at dette bare vil øke. Dette stiller også krav til NFT om å være en forening som også ivaretar interessen for yrkestreneren. Et behov som NFT har kjent på i over 30 år! Vi VET at yrkestrenere er en utsatt gruppe som behøver støtte, hjelp, råd og veiledning i en rekke spørsmål knyttet til profesjonen. Det er meget viktig for utvikling av norsk fotball at vi sikrer oss at profesjonelle fotballtrenere får sikkerhet og forutsigbarhet i sitt yrke, om vi skal oppnå god nok kvalitet i hverdagen.

Om PROFF medlemskapet

NFT vil gjennom året gjøre flere tiltak for å komme i en dialog med grupper av profesjonelle fotballtrenere som er medlemmer, for både å få innspill til innholdet (behovene) i PROFF medlemskapet, men også for å flytte mange av disse fra BASIS (ordinært) medlemskap til det nye tilbudet.
  Vi har valgt å legge dette tilbudet på et rimelig nivå (kr 1 600 pr. år), for at pris ikke skal være avgjørende her for å flytte over. Det er verdt å merke seg at det fra og med 2018 KUN vil være PROFF medlemmer som kan regne med advokatbistand via NFT i tviste-/konfliktsaker. Veldig mye av innholdet i denne medlemskategorien vil gå på å kunne sikre en tettere og mer individuell oppfølging av medlemmer knyttet til utøvelsen av yrket; Om kontraktsinngåelse, forhold rundt lønn, pensjon, forsikring og sykelønnsordninger, helsespørsmål etc.
  I tillegg vil PROFF medlemmene bli invitert til et eget dagsseminar hvert år , der innholdet vil være myntet på rollen som profesjonell fotballtrener.
  Å få en økt bevisstgjøring og forståelse blant mange av våre medlemmer og andre fotballtrenere rundt det å ha dette som yrke, er en nødvendighet om NFT på vegne av en gruppe kollektivt skal kunne føre en mer målrettet og tøffere kamp for status og kårene til yrket.
  Profesjonelle fotballtrenere er en utsatt gruppe i norsk fotball. NFT ønsker å skape et bedre fundament for at flere kan satse på dette spennende yrket, men også kunne stå i profesjonen over tid. Det er den viktigste forutsetningen for å bli en fremragende fotballtrener!

Om GRASROT medlemskapet

Grasrottrenere skal også føle at de gjennom det NFT tilbyr kan bli en del av et viktig fellesskap. Deres behov er naturlig nok ganske annerledes enn hva profesjonelle trenere søker, men det er utrolig viktig for norsk fotball at vi respekterer og bygger opp under den fantastiske innsatsen som tusenvis av bredde- og foreldretrenere gjør hver dag – hele året! Foreningen ønsker for en svært billig penge (kr 400 pr. år) å inspirere disse i hverdagen med faglig påfyll, tips og ideer til hvordan gjøre treningsøkter lærerike, gøyale og målrettede, samtidig som man bevisstgjør trenerne på viktigheten av trivsel og trygghet i miljøet.
 NFT skal være en interesseforening for alle målgrupper av fotballtrenere. Og sikre seg at disse opplever medlemskapet i foreningen som viktig og nødvendig for å gjør en god jobb som fotballtrener.

Den kollektive stemmen

Norsk Fotballtrenerforening er ambisiøs på vegne av fotballtrenere i norsk fotball. Men for å omgjøre ambisjonsnivået til praktisk handling, behøver vi at fotballtrenere også ser VIKTIGHETEN av å ha en interesseforening som KJEMPER fotballtrenerens saker i norsk fotball.
  NFT er fotballtrenernes kollektive stemme – en stemme for både grasrot- og den profesjonelle treneren.

pdfLast ned informasjonsarket om differensiert medlemskap i NFT

NFTFlyerdiffmedlemsak0417MATRISE: Oversikt over hva de ulike NFT-medlemskapene inkluderer.

-- annonse --