-- annonse --
Nyheter
Lise Klaveness

– Det er med sorg vi mottar meldingen om at vår gode kollega og trenervenn Nils Sverre Haug er gått bort, sier daglig leder Teddy Moen i Norsk Fotballtrenerforening.
  – Nils Sverre var en innflytelsesrik fotballtrener i Telemarksfotballen en årrekke, og mange klubbledere, trenere og spiller har mye å takke ham for. Med sitt milde vesen, sin store kunnskap og hjerte for sporten, inspirerte han mange. En rekke kroppsøvingslærere og trenere fikk lære å kjenne pedagogen og veilederen gjennom studier på Notodden Lærerhøgskole (senere HiT), og han var høyt respektert også i dette miljøet, fortsetter Moen og avslutter:
  – Nils Sverre Haug var en av stifterne av Norsk Fotballtrenerforening 9. november 1986 på Forbundstrenersamlingen i Skien, og satt i foreningens første styre. Han var et aktivt medlem, som alltid var tilgjengelig for råd og tips for unge trenere. Vi lyser fred over hans minne.

Minneord fra NFF Telemark

Det er med respekt og takknemmelighet at NFF Telemark vil minnes en person som har betydd mye for både Norsk fotball og Telemarksfotballen. Etter lang tids kamp mot sykdommen fikk vi den triste meldingen om Nils Sverre Haugs bortgang.

Nils Sverre Haug gikk på Norges Idrettshøgskole i begynnelsen av 1970-årene og hadde fotball som fordypning. Han ble tilsatt som forbundsinstruktør i Telemark Fotballkrets i NFFs nyetablerte ordning i 1979 og var det fram til 1986 da Morten Larsen overtok. Telemark FK var en av tre kretser som tilsatte sin forbundsinstruktør på heltid i 1985.
  Nils Sverre var instruktør og kursleder på en rekke Trener 2/C-kurs fra 1980 og fram til 1997. Det er nok mange i norsk fotball og i Telemark spesielt som ble kjent med Nils Sverre gjennom disse kursene.
  Nils Sverre var med i et sentralt opprettet instruktørkorps i Norges Fotballforbund, primært for å styrke nivået på instruktørsiden for Trener-2/C-kurs, i 1982 (23 instruktører i alt).
  I 1985 opprettet NFF et regionalt instruktørkorps i 5 regioner og med en leder i hver region. Nils Sverre ble leder i Østland - Sør.
  I forlengelse av Forbundstrenersamlingen i 1986 ble Norsk Fotballtrenerforening stiftet. Det første valgte styret besto av følgende personer: Anders Fægri, leder, Bjørn Hansen, nestleder, Egil Olsen, tiltaksleder, Joar Hoff, økonomileder, Arnfinn Ingjerd, infoleder, Rune Titlestad, 1.varamedlem, Nils Sverre Haug, 2. varamedlem.
  Nils Sverre var Kretsansvarlig (KA) for talentutvikling Telemark FK 1994 - 1996. Teddy Moen overtok denne posisjonen og litt senere Dag Eilev Fagermo. Etter hvert trakk han seg litt tilbake, men var dog tilstede på flere fotballarrangementer. Norges lengstlevende fotballskole – Vrådal fotballskole – fikk i mange år stor glede av Nils Sverres engasjement. Nils Sverre hadde glimt i øyet og skapte trivsel rundt seg. Han hadde en utrolig evne til å huske navn og ansikt. Det var lett å føle seg sett og satt pris på når en var sammen med ham.
  Nils Sverre Haug har gjort en innsats for norsk fotball det står respekt av og som vi minnes han for i takknemlighet. Norsk fotball lyser fred over Nils Sverres minne.
Roger Eilertsen. Daglig leder NFF Telemark

Relaterte artikler
– Vi tror på det vi gjør Null mål, null poeng og rett hjem etter gruppespillet i EM for kvinnelandslaget, har satt ny fart i debatten om norsk kvinnefotball. – Vi tror på det vi gjør, s...

Ønsker mange flere kvinnelige trenere Bare 18 prosent av samtlige norske landslagstrenere er kvinner. I Norges Idrettsforbund jobbes det nå på flere områder for å rekruttere flere kvinnelige trenere...

«Komisk av Grøttland» I denne kronikken kommenterer styreleder Jørgen W. Bjerke i Oslo-klubben Skeid statusrapporten fra NFFs fagansvarlige for spillerutvikling, Håkon Grøttland, når...

Best mulig – flest mulig! NFFs fagansvarlige for spillerutvikling, Håkon Grøttland, skriver i denne artikkelen om de mest sentrale spillerutviklingstiltakene til NFF. Vi har lagt bak ...

RBK-sjefen roper på endringer i utviklingsarbeidet Styreleder Ivar Koteng i Rosenborg det er mulig å frigjøre og omdisponere mellom 70 og 100 millioner kroner årlig innenfor dagens fotballøkonomi til endringer i...

Historisk trenerløft i Troms Målet for prosjektet «Trenerløftet» er å utdanne så mange trenere på grasrottrenernivå at alle jenter og gutter innen barne- og ungdomsfotballen i Troms skal få...

Kommentarer (0)

There are no comments posted here yet
-- annonse --