-- annonse --
Nyheter
STORT ENGASJEMENT: Selv om tidligere utviklingssjef i NFF, Andreas Morisbak er rundet de 75, så er hans engasjement for fotballopplæring ikke blitt mindre. FOTO: Digitalsport
Teddy Moen
Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

Morisbak er hedersmann i Trenerforeningen og har fortsatt ett stort engasjement for norsk fotball. I denne artikkelen ser han nærmere på hva som er problemet i norsk fotball og utfordringen som ligger der. Her er hans betraktninger:

Jeg har snakket om det og skrevet om det i mange, mange år – men budskapet blir dessverre ikke fulgt opp i tilstrekkelig. Fordi det muligens ikke er forstått godt nok eller at man ikke skikkelig har tatt konsekvensen av det.

Det som er fotballens kjerne – som trenere og utøvere må forstå og som det må jobbes med og trenes på for å beherske fotballspillet bedre.

Det gjelder på alle nivåer – fra barnealderen og hele veien oppover, for at vi skal ha en mulighet på toppklubb – og landslagsnivå å gi gode utenlandske lag den motstand vi gjerne ønsker.

Fotballferdigheten og Spesifisitetsprinsippet

Jeg snakker om fotballferdigheten som altså er selve kjernebegrepet i fotballforståelsen og jeg snakker om spesifisitetsprinsippet som er det viktigste prinsippet i all ferdighetslæring.

Kortversjonen på hva fotballferdighet er at den har to sentrale elementer i seg – en taktisk/valgdel og en teknisk/utførelsesdel.

I en kamp skifter situasjonene kontinuerlig- fra angrepssituasjoner til forsvarssituasjoner etter hvilket lag som til enhver tid har ballen. Innenfor denne grove todelingen kan vi for enkelthets skyld si at det oppstår en ny situasjon hver gang ballen skifter eier. For hver gang det skjer, blir hver enkelt spiller på banen stilt overfor et valg hvordan han/hun skal agere i situasjonen, enten laget har ballen og skal angripe, eller motstanderen har den og en må forsvare.

I angrep må ballfører gjøre sine valg i forhold til medspilleres posisjoner og initiativ til bevegelse – og ikke minst til motspillernes plassering og bevegelse i press. Jo tettere press på ballfører, jo mindre tid til valget som igjen fører til stress og som gjerne fører til balltap eller en unøyaktig pasning.

Hovedproblemet

Dette er selve hovedproblemet for norsk fotball når våre beste lag møter gode utenlandske lag.

Vi så det tydelig når Vålerenga møtte Manchester United. Selv for Rosenborg og Odd var det et problem selv om de i enkelte faser av sine Europacupkamper så ut til å få det brukbart til. For vårt kvinnelandslag i EM var dette ganske tydelig.  Stadig press, minsket tid for valg og dermed stress ga uønskede balltap eller unøyaktig pasninger.

Utfordringen

Spesifisitetsprinsippet i forhold til ferdighetslæring vil si «at du lærer det du gjør, og akkurat det du gjør – ofte». Du lærer ikke generelt, men spesielt.

Mange gir uttrykk for at teknikken hos norske spillere ikke er god nok, noe som hos mange trenere fører til terping av teknikk i forskjellige teknikkøvelser.

Men teknikk er jo bare «halvdelen» av ferdigheten og hvis den ikke ofte øves i reelle fotballsituasjoner med medspillere - og ikke minst motstand – da synder en jo grovt mot overnevnte prinsipp. En øver på noe annet enn det en blir utsatt for i kamp og kampsituasjonene.

Derfor må mye mer trening foregå i ulike fotballsituasjoner – forskjellige spillsekvenser, men også i andre tilrettelagte situasjoner som fremkaller stress og tidsnød i forhold til ulike roller i laget.

Spesifisitetsprinsippet er klart her: For å beherske stress og tidsnød må du øve i situasjoner med akkurat det!

På 1990-tallet hadde Norge flere spillere som spilte i høyt profilerte klubber i utlandet. De fikk en ukentlig erfaring i matching på et høyt nivå som også ble en profitt på landslagsnivå. Slik er det ikke i dag. Hvis matchenivået i norske seriekamper i uke etter uke er på et annet og dårligere nivå enn utenlandske lag fra en liga med høyere nivå, blir det mer problematisk å hevde seg også i landslagssammenheng.

Matching mot bedre lag gir jo både en erfaring – og litt øving, men det blir jo selvfølgelig altfor lite med en slik mulighet en gang i blant.

Derfor må treninger anrettes slik at press og stress forekommer i aktiviteten ofte over tid.

Og da er vi inne på et tredje faktum i fotball-læringen: Ting tar tid som i denne sammenheng vil si ofte og jevnlig påvirkning over en lengre periode som igjen vil si måneder og år for å oppnå «varig endring av adferd» som er definisjonen på læring og ferdighetslæring.

«Det er like greit at unge spillere lærer fotballferdighetene riktig fra starten av - og da er det utrolig viktig at trenerne får kunnskaper om hvordan dette skal gjøres!»

— Nils Arne Eggen

Wikipedia - Andreas Morisbak

Hyllest fra UEFA - til Andreas Morisbak

-- annonse --