-- annonse --
Nyheter
LITEN RISIKO: – Gjenåpning av ordinær utendørs trening i breddefotballen i regi av medlemsklubbene kan gjennomføres uten vesentlig påvirkning på smittetrykket i samfunnet, konkluderer en ny rapport som ble offentliggjort torsdag. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

rapporten, som ble offentliggjort torsdag kveld, konkluderes det med:
«Vår rapport viser at en gjenåpning av ordinær utendørs trening i breddefotballen i regi av medlemsklubbene kan gjennomføres uten vesentlig påvirkning på smittetrykket i samfunnet.
  Folkehelsegevinstene av å åpne opp for ordinær trening i breddefotballen vurderes som betydelige. Det økte volumet av spillere i aktivitet som følge en gjenåpning kan føre til økte samfunnsøkonomiske kostnader i forbindelse med karantene.
  Norges Fotballforbund og medlemsklubbene vurderes som godt egnet til å implementere og forvalte en slik gjenåpning av ordinær trening breddefotballen for voksne.
  Våre konklusjoner er forutsatt at ikke smittesituasjonen endrer seg betraktelig fra i dag.»

På oppdrag fra NFF

Utvalget som for noen uker siden fikk i oppdrag fra NFF å lage en bredest mulig utredning på effektene av å åpne for trening i breddefotballen har bestått av:

 • Ørjan Olsvik er professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø, og er tidligere professor i genteknologi og veterinærmedisinsk mikrobiologi ved Norges Veterinærhøgskole. Olsvik har også tjenestegjort i Rapidly Deployable Outbreak Investigation Team, der han deployerte til Mali i 2014 i forbindelse med Ebola-utbrudd.
 • Kristoffer Paulsen Vatshaug er fagansvarlig klubbutvikling i NFF og har en bachelor i idrettsvitenskap.
 • Iver Strandheim er spesialist i samfunns- og allmennpsykologi og fagansvarlig futsal i NFF.

Rapporten som nå foreligger baserer er på analyser av vitenskapelige data og annen fakta utvalget har samlet inn fra en rekke studier og kilder i løpet av oppdragets varighet.

Trening uten forhøyet smitterisiko

– Vår rapport er basert på vitenskapelig data om covid-19-smitte blant profesjonelle og vanlige fotballspillere det siste året. Vår konklusjon er at det er mulig uten en forhøyet smitterisiko å trene og spille fotball utendørs for voksne menn. Det fantes ingen spesifikke vitenskapelige undersøkelser av kvinner som spiller fotball, men det er ingen grunn til ikke å inkludere kvinnefotball i vår konklusjon, sier utvalgsleder Ørjan Olsvik til fotball.no.

Urimelig

Olsvik peker også på at det i store deler av landet er lite eller ingen smitte, og at forbudet mot å trene og spille fotball på vanlig måte derfor oppleves urimelig.
  – Vår konklusjon er basert på at det ikke skjer en betydelig økning av covid-19-smittetrykket i Norge. Personlig vil jeg poengtere at det finnes store deler av vårt land hvor det er ubetydelig, om ikke totalt fravær av covid-19-smitte. Med referanse til Smittevernlovens paragraf 1-5 om forholdsmessighet mellom tiltakenes byrde og deres smittevernsmessige effekt, ber jeg om at lokale smitteforhold også blir tatt med i vurderingen.

Utvalget har i sitt arbeid bevisst ikke vurdert kamper i breddefotballen for voksne, men konsentrert seg om vurdering av konsekvensene ved normal fotballtrening.
  – Selve kampaktiviteten er etter all sannsynlighet like trygt som trening, men konkurranser innebærer noe mer mobilitet og blanding av kohorter i samfunnet, heter det i rapporten.

Dialog med helsemyndighetene

Direktør for utvikling og aktivitet i NFF, Alf Hansen, mener det er viktig at NFF gjør alt de kan for at voksne over 20 år kan få drive med idretten sin i en krevende tid. Han vil at NFF sammen med resten av idretten, med rapporten i hånda, kan ha en mer direkte dialog med helsemyndighetene, med sikte på en felles tilrettelegging for oppstart av ordinær trening.
  – Rapporten er et grundig og godt arbeid fra en svært dyktig fagperson i Ørjan Olsvik. Vi er forberedt på å ta ansvar for smittevern, og gjøre en eventuell åpning for ordinær trening i breddefotballen på en ansvarlig måte videre. Hvis vi kan ha en god dialog med helsemyndighetene og idretten angående dette vil man kunne løse dette på en effektiv, god og trygg måte, sier Hansen til fotball.no.

Ni anbefalinger

Utvalget har i rapporten ni tydelige anbefalinger til NFF som legger til rette for trygg breddefotballaktivitet for voksne, og som samtidig gir mulighet til å ta ytterligere samfunnsansvar under pandemien:

 1. Bruke medlemsklubbene

Norges Fotballforbund bør understreke at fotballtrening med kontakt kun bør blir tillatt i regi av medlemsklubbene under rådende samfunnsforhold. Det er dette utvalget har hatt som premiss for vurderingen av om en gjenåpning av breddefotballen er trygt.

 1. Bygge på erfaringer

Norges Fotballforbund må bruke erfaringene fra toppfotballpiloten og gjenåpningen av fotballen for barn og unge i arbeidet med å sikre trygg aktivitet i breddefotballen for voksne.

 1. Koronavettkurs

Norges Fotballforbund bør videreutvikle koronavettkurset slik at det tilpasses voksne breddefotballspillere. Dette kurset bør også trekke veksler på den felles ansvarsfølelsen man kan bygge opp innad i en lagskohort for å leve smittevernmessig trygt også utenfor fotballen, for å holde sine lagkamerater og deres nærkontakter så trygge som mulig. Gjennomføring bør være et krav før oppstart av ordinær trening.

 1. Ingen kontakt utenfor trening

Norges Fotballforbund bør inntil videre forby bruk av fellesareal som garderober, dusj og transport i forbindelse med oppstart av ordinær trening i breddefotballen for

voksne. Dette bør også være en anbefaling selv ved lavt smittenivå i samfunnet.

 1. Begrense kontakt på trening

Norges Fotballforbund bør lage retningslinjer for trening i breddefotballen som tar høyde for det vi vet om situasjoner som innebærer noe mer potensiale for kontakt, eksempelvis dødballer, drikkepauser og målfeiring/«high-fives».

 1. Tydelig kommunikasjon

Norges Fotballforbund har brukt mye «bør» og lite «skal» i kommunikasjonen ut mot klubbene. Utvalget mener at forbundet i større grad bør bruke «skal» i retningslinjene for breddefotballen for voksne enn man har gjort mot barne- og ungdomssegmentet.

 1. Forankring i klubb

Fotballforbundet bør vurdere om fotballkretsene skal motta egenerklæring fra klubbene i fotballklubbene om hvilke voksenlag som starter opp med ordinær trening, og en forpliktelse fra klubben om å følge opp tett slik at retningslinjene for trygg aktivitet blir fulgt.

 1. «Kohortforståelsen» må styrkes

Et vesentlig element for trygg gjenoppstart for ordinær trening er at spillerne ikke deltar på flere lag, heller ikke innad i samme klubb. Spillerutviklingshensyn bør vike av hensyn til trygg gjennomføring og færrest mulig nærkontakter under rådende samfunnsforhold.

 1. Generelle smittevernskrav

Øvrige krav og forventninger til lag i barne- og ungdomsfotballen må gjelde også i breddefotballen for voksne. Særlig viktig er de tre hovedreglene for trening:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold.
 3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer utenfor aktivitet

Folkehelse

Rapporten viser også til datagrunnlag blant annet på ensomhet og aktivitet under pandemien, som tilsier at effekten av å åpne opp for ordinære treninger i breddefotballen kan utgjøre en stor forskjell for den fysiske og psykiske helsen til svært mange mennesker.
  – Dette handler ikke bare om fotballspillere som vil spille fotball, men om å tilby mange ellers isolerte unge mennesker en smittevernmessig trygg arena for mening, mestring og sosialt påfyll i en svært krevende tid, sier utvalgsmedlem Iver Strandheim til fotball.no.

-- annonse --