-- annonse --
Nyheter
LITEN ØKNING: Daglig leder Teddy Moen og styret i NFT har besluttet en liten økning i medlemskontingenten i Trenerforeningen - for første gang på ti år. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551


NFT har ca. 1800 Basis-medlemskap og ca. 1200 medlemmer knyttet opp til klubbmedlemskap (i ca. 75 klubber/foreningen). Kostnadene med å administrere disse, samtidig som NFT over tid har utviklet tilbudet til medlemmene, gjør at man nå har sett seg nødt til å sette opp satsene noe.

Nye satser

Ønsket om å utvikle seg til å bli en enda bedre interesseorganisasjon for fotballtrenere i Norge, er det som ligger til grunn for de nye satsene som fra 1. januar 2020 vil være:

  • Grasrot* = fra kr. 400 til kr. 500 per år (opp kr. 100)
  • Basis = fra kr. 800 til kr. 1000 per år (opp kr. 200)
  • Klubb = fra kr. 4400 til kr. 5200 per år (opp kr. 800)

Grasrot-medlemskap* er gratis for hele 2020 for de som har gjennomført Grasrottrenerkurset de siste årene (i samarbeid med Norsk Tipping).

Prisen på et BASIS-medlemskap (individuelt) var ved foreningens oppstart i 1986 kr. 300,-. Utviklingen over 30 år har vist at foreningens styrer har vært forsiktige med å justere kontingenten, og den reelle endringen nå er ikke mer enn tilsvarende konsumprisindeksen i samfunnet. Forrige gang man endret satsen var tilbake i 2008.

– Selvfølgelig er det alltid en viss fare for at dette vil gjøre at noen vil si opp sitt medlemskap, men skal NFT kunne ta nye steg må man sikre en mer forutsigbar inntekt her. Det krever mye administrative ressurser å opprettholde det tilbudet man gir medlemmene, sier daglig leder Teddy Moen.

Han nevner at man i handlingsplanperioden (2017-2019) har gått fra å utgi magasinet Fotballtreneren i 48 sider til 100 sider, det er etablert tre nye nettsider (Fotballtreneren.no + egen side for Cupfinalefinaleseminaret og Grasrottrenere), nye standardkontrakter er utarbeidet, en bedre oppfølging av trenere i tvister og konfliktsaker er sikret samtidig som Cupfinaleseminaret har bygd seg opp som Nordens største møteplass for fotballtrenere.

Antall medlemskap skal opp

NFT har som målsetting å øke antallet medlemmer i årene som kommer. Sammen med Norsk Tipping er ambisjonen å rekruttere minst 1 000 grasrottrenere innen utgangen av 2020. Foreningen vil ta i bruk en rekke virkemidler i dette arbeidet, hvor en økt satsing på sosiale medier vil være en del av strategien.
– Med over 25 000 fotballag i norsk fotball, har foreningen fortsatt et uforløst potensial i å rekruttere flere medlemmer, forteller Teddy Moen.
– NFT må bli enda mer synlig i norsk fotball. Vi må bli tydeligere i våre fanesaker og bruke en rekke kanaler til å løfte dette inn i diskusjonen omkring trenerrollen, fagforening, faget og utdanningen av fotballtrenere.

-- annonse --