-- annonse --
Nyheter
LITE NÆRKONTAKT: Flere undersøkelser viser at det er lite nærkontakt mellom spillerne i løpet av en fotballkamp. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

NB! Mer informasjon om regler og retningslinjer for gjennomføring av aktivitet i fotballen fra og med 1. juni kan du lese på fotballtreneren.no i morgen.

Både dansk forskning og en undersøkelse i regi av NFFs fagfolk konkluderer med at tida hvor spillerne er i nærkontakt med hverandre i løpet av en kamp er kort.
  – Vi er lettet over at vi snart i endelig kommer i gang med vanlig trening i barne- og ungdomsfotballen. Det er viktig for å holde motivasjonen oppe, å hindre mest mulig frafall, og det er viktig for klubbøkonomien at klubbene kan sende ut treningskontingenter. Vår analyserapport kan forhåpentligvis gjøre terskelen lav for at samtlige klubber nå også kommer i gang med fotballtilbud til de minste barna. Norsk fotball har samvittighetsfullt fulgt opp retningslinjene fra myndighetene og ytt vårt bidrag til at smittetallene i Norge er så lave som de er. Det er like trygt å sende barna på ordinær fotballtrening som på skolen, sier direktør for aktivitet og utvikling i NFF, Alf Hansen til fotball.no.

Minimal smittefare

For noen uker siden viste en studie fra Aarhus Universitet i Danmark at en fotballspiller i gjennomsnitt var halvannet minutt innenfor såkalt kritisk smitteavstand i løpet av en kamp.
  Tallene fremkom etter at forskerne hadde sett på spillernes bevegelser i 14 kamper på toppnivå i Danmark.
  Konklusjonen var at smittefaren er minimal.
  – Jeg ser ingen problemer med alminnelig, gammeldags fotball. I fotball har man som regel bare kortvarig kontakt, så jeg vil mene at det er sikkert å spille, sier professor Allan Randrup Thomsen – professor i virologi – til videnskap.dk.

Åtte kamper i barne- og ungdomsfotballen

Her hjemme har fagfolk i NFF analysert totalt åtte fotballkamper i barne- og ungdomsfotballen på video: To kamper i femmerfotball, to kamper i sjuerfotball, to kamper i nierfotball og to kamper i elleverfotball.  Det er sett på nærkontakt i åpent spill, varighet av nærkontakt i åpent spill og nærkontakt etter dødballer.
  Resultatene viser at en spiller i gjennomsnitt er i nærkontakt med andre 8,4 ganger i løpet av en kamp. For laget tilsier dette 2,0 nærkontakter per minutt og 0,3 nærkontakter per spiller per minutt. Det totale materialet slår fast at det er lite kontakt i fotballspillet. 83,5 % av de totale nærkontakter i åpent spill varer i et sekund eller mindre. I dette materialet har gutter nær 10 % mer nærkontakter enn jentene i åpent spill.
  Materialet viser ellers at det ikke skejr hyppig nærkontakt etter dødballer som frispark, hjørnespark og utspill. Etter innkast er hyppigheten av nærkontakt langt hyppigere. Hele 14.1 % av alle nærkontakter i kamper kommer etter kast. Nærkontakt etter kast ser ut til å forekomme hyppigere blant jenter enn gutter.

Håper på raskere gjenåpning

Alf Hansen svarer dette på spørsmål om hvilken betydning han tror NFFs rapport kan få for gjenåpning av vanlig trening og seriespill i øvrige deler av seniorfotballen.
  – Myndighetene har vært tydelig på at de ønsker en gradvis gjenåpning av samfunnet for å ha best mulig kontroll på smittesituasjonen. Det har vi respekt for. Samtidig viser vår rapport at det er lite nærkontakt i fotballen, og helsemyndighetene sier selv at smitterisikoen ved fotballaktivitet er liten. Vi håper derfor myndighetene nå vil vurdere en raskere gjenåpning av hele norsk fotball. Det er viktig for aktivitet, sosiale fellesskap, hindre frafall i alle aldre og sikre økonomien til klubbene vår best mulig. Det siste er avgjørende for at vi skal ha et godt fotballtilbud til nesten 400 000 aktive fotballspillere også etter korona. Vi må huske på at det er den daglige driften i normaltider som tross alt bidrar mest til å holde de økonomiske hjulene i fotballklubbene våre i gang, sier Hansen til fotball.no.

 

-- annonse --