-- annonse --
Nyheter
NY NETTSIDE: NFT kommer i høst med en ny nettside, spesielt rettet for grasrottrenere som jobber i barnefotballen. Du finner siden på: fotballtreneren.no/grasrottreneren.
Teddy Moen
Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

NorskTippingLogoSTØTTE: NFT samarbeider med Norsk Tipping om det nye grasrot-medlemskapet. Norsk Tipping sponser medlemskapet første år for nye medlemmer. Norsk Tipping sammen med Norges Fotballforbund vil være med å bidra til å gjøre nettsiden fotballtreneren.no/grasrottreneren til en samlende side for grasrottrenere som er opptatt av å gjøre en enda bedre jobb blant barn og ungdom på fotballbanen.

Norsk Fotballtrenerforening har inngått et samarbeid med Norsk Tipping med hensikt om:
• Å styrke trenerkompetansen (gjennom grasrottrenere) i norsk fotball.
• Å gi trenere mer kunnskap om Norsk Tippings ansvarlighetslinje for spill, enerettsmodellen for spill i Norge samt en økt bevisstgjøring om at overskuddet fra spill går tilbake til samfunnet når det deles ut til idretts- og kulturformål.

Gjennom dette samarbeidet vil foreningen tilby ett års gratis medlemskap til alle trenere som har gjennomført alle fire delkurs i NFFs Grasrottrenerutdanning (trinn 1 av 4 i NFFs trenerutdanningsstige). 

Stort engasjement

Norsk fotball satser stort på å utvikle enda flere og bedre fotballtrenere, og det er en unison oppfatning at man må investere i bredden om målsettingene i norsk fotball skal nås for fremtiden. Dette er en satsing som NFT applauderer og støtter opp under.

Trenerforeningen ønsker også å bidra ytterligere til dette viktige arbeidet. Vår innsats vil være å gi tusenvis av grasrottrenere i årene som kommer en invitasjon til å ta del i det felleskapet som NFT har bygd opp – et sosialt og faglig miljø hvor grasrottrenere kan inspireres, tilbys utdanning og ikke minst gi dem den statusen gruppen fortjener. Grasrottrenerne er selve grunnfjellet i vår fotballmodell.

Motoren

En egen nettside for grasrottrenere vil være «motoren» i å utvikle dette miljøet. Nettsiden vil naturlig nok bli koblet opp mot sosiale medier, slik at den vil gjøres kjent over hele landet og de fleste miljøer i bredde- og utviklingsfotballen.
  En rekke erfarne fotballtrenere og skribenter vil bidra med nettsidens form og innhold. I tillegg vil siden være der for å inspirere fotballtrenere til å ta mer utdanning og skolering. Samt kunne vise dem hvor kurs er tilgjengelig.

Forslag til øvelser, tips og råd i trening og kamp, ledelse og organisering er alle områder som vil bli dekket opp rundt de tre menyene som siden vil være tuftet på:

  • Fagartikler
  • Trenerutdanning
  • Verdier

Skikkelighet

For å få en levende og oppdatert nettside, behøver vi fotballtrenere, foresatte og andre til å bidra til innholdet. Trenerforeningen vil invitere til dette, og vil også gradvis se hvordan man kan finne en form som gjør at man åpner opp for debatter, forum og engasjement på sosiale plattformer omkring grasrotfotball.
  Den nye nettsiden vil være en del av NFTs nettside fotballtreneren.no – og vil kunne nås via adressen fotballtreneren.no/grasrottreneren.
  Innholdet på siden vil være spesielt rettet mot trenere som primært arbeider i barnefotballen, som har gått gjennom NFFs grasrottrenerkurs og som gjerne søker etter råd og tips i sitt daglige trenervirke. 
  Innholdet vil være tuftet på Trenerforeningens hensikt og nedfelte vedtekter. 

-- annonse --