-- annonse --
Nyheter
TRENERLØFT: Olympiatoppen ønsker å bidra til et trenerløft i norsk toppidrett, og lyser i den anledning ut et utviklingsprogram for 2019-2020.
Jan Otto Solberg
Jan Otto Solberg
Nettmedarbeider

938 58 224

Gjennom programmet legges opp til at veiledere fra Olympiatoppen jobber tett med og besøker deltakerne i deres trenings- og konkurransesituasjon 10 ganger gjennom et år. De aktuelle trenerne i hver av Olympiatoppens regioner (på tvers av ulike idretter), vil videre samles fire ganger gjennom perioden for å utveksle erfaringer og skape læring sammen. 

I tillegg til veilederoppfølgingen og samlinger, vil det være mulig for de som deltar å søke om et egenutviklingsstipend på inntil 10 000 kroner. 

For å være søknadsberettiget må man ha et treneransvar for kommende toppidrettsutøvere gjennom perioden, samt ha tilhørighet til et godt utviklings-/klubbmiljø. Søkere må ha gjennomført grunnleggende trenerutdanning på minimum trener 2/UEFA B-lisens nivå i eget særforbund.

«Trenerløftet» har plass til 72 trenere i 2019 og 72 trenere i 2020, der det vil søkes en mest mulig jevn fordeling mellom Olympiatoppens ulike regioner. 

Norsk Fotballtrenerforening oppfordrer sterkt trenere som jobber med spillerutvikling på høyt lokalt og nasjonaltnivå nivå til å gjøre seg kjent med dette utviklingsprosjektet, og gjennom deltakelse her bidra med-, og søke å hente, gode impulser på tvers av våre toppidrettsmiljøer i norsk idrett.

• For nærmere informasjon og søknad: se olympiatoppens nettside

-- annonse --

Cron Job Starts