-- annonse --
Nyheter
ÅRSRAPPORT: Nå kan du lese årsrapporten som skal behandles på onsdagens årsmøte i Norsk Fotballtrenerforening.
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Her er kveldens program for årsmøtet:
Dato: Onsdag 21. mars 2018
Tid: Kl. 19.00 – 22.00
Sted: Meet Ullevaal (inngang Thon Hotel Ullevaal Stadion)

 • Kl. 19.00: Åpning ved daglig leder Teddy Moen
 • Kl. 19.10: INNLEDNING – Etiske retningslinjer for fotballtrenere? Trenger vi disse? Innleder: Knut Tørum. Påfølgende debatt
 • Kl. 20.00: Pause med kaffe/te
 • Kl. 20.15: Årsmøte i Norsk Fotballtrenerforening
 • Kl. 22.00: Årsmøtet avsluttes – vel hjem!

Sakliste på årsmøtet i NFT:

 1. Godkjenning av fullmakter
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne årsmøtets protokoll
 4. Behandle styrets årsmelding
 5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand
 6. Behandle innkomne forslag
 7. Fastsettelse av innmeldingsgebyr og årskontingentPresentere foreningens budsjett
 8. Valg
 9. Utdeling av priser

Påmelding:
Påmelding gjøres til daglig leder Teddy Moen i NFT pr. e-post -
NB! Man er velkommen til KUN å delta på årsmøtet om man ønsker dette. Det er gratis og åpent for alle medlemmer av NFT.

pdfLast ned NFTs årsrapport med regnskap, balanse og revisors beretning for 2017 her.

-- annonse --