-- annonse --
Nyheter
MER ENN PENGER: – Fotball kan ikke bare handle om penger og ekstrabevilgninger. Vi som fotballtrenere må fortelle at det må handle mer om bygging av kunnskap, holdninger og sterke følelser for utviklingsarbeid. Hvor man også må være tydelig og overbevisende på at all utvikling vil kreve tid, forpliktelser og innsats mot felles mål, skriver NFTs Teddy Moen. Foto: IVAR THORESEN.
Teddy Moen
Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

TeddyMoen2KOMMENTAR Av Teddy Moen, daglig leder Norsk Fotballtrenerforening.En kontinuerlig debatt rundt veivalg og bruk av tilgjengelige ressurser, er nødvendig for fremganger. Her må de som er satt til å lede ulike sider av norsk fotball være åpne og ydmyke. Dette er DOG IKKE det samme som om å gi etter for mange av de «kravene» som presenteres i diskusjoner om hva som må til for å løfte norsk fotball.

Berettiget kritikk

I kjølvannet av sommerens EM-sluttspill for kvinner, har Norges Fotballforbund vært gjenstand for mye kritikk fra mange hold. Noe av kritikken fra egne rekker (toppserieklubber, interesseforening, tidligere spillere og trenere) har nok vært berettiget. Dog har jeg sett et gjennomgående trekk i mange av forslagene til hvordan løfte nivået igjen på spinnesiden; Ønske om mer penger!

Å redusere slike debatter til en kamp om tilførsel av mer penger blir forstemmende. Etter min oppfatning har det knapt skortet på penger og tiltak i nyere tid. NFF, Norsk Toppfotball, media, samarbeidspartnere, investorer og nye inntektskilder i klubbene (som FFO-ordninger og akademier), har alle bidratt til mer penger til bruk på aktivitet. Men er vi sikre på at vi får nok ut av hver krone? Kan vi med hånden på hjertet si at den økte tilførselen av kapital, virkelig har gitt de sportslige fremgangene vi hadde forventet på forhånd?

Det paradoksale her er det store kvalitetsfallet vi har sett - i norsk klubb- og landslagsfotball - etter en periode hvor norske klubber har brukt mye mer penger enn noen gang før. Mange klubber har sågar brukt penger de ikke engang har hatt!

Hvordan utnytte ressursene bedre?

Mer enn penger er det viktige nå hva man har tenkt å gjøre, og hvordan det skiller seg fra alt som ikke har fungert til nå. Dette gjelder ikke bare på kvinnesiden, debatt om ressursbruk bør i høy grad også tas på herresiden. Samt forhold knyttet til utvikling av spillere og trenere.

Ja, vi er alle opptatt av å se på hvordan vi kan få inn mer penger til drift og utvikling. Men jeg mener det er bedre anvendt tid å ta en skikkelig debatt på bruken og utnyttelsen av de ressursene som allerede er tilgjengelig. Hvordan prioriterer vi? Hvordan måler vi bruken av pengene? Hvordan arbeide for å gjøre «kaken» større?

Utviklingsarbeid er nøkkelen

Mye av utfordringen i dagens toppfotball og talentutvikling er mangel på langsiktighet, tålmodighet og real-fotballkompetanse. Man driver i ferskvare-bransjen. Det tar TID å bygge opp solide og suksessrike fotballklubber – i både bredden og toppen. Gis man tid til dette i dag? I for liten grad, men vi som fotballtrenere må også ta vår del av ansvaret for at fokuset har dreid mer fra utvikling til mer et spørsmål om tilgang på kapital.

I fotballen er det for mange som er utålmodige - de vil se resultater umiddelbart. Det preger driften i for mange klubber, og man velger kortsiktige strategier. Kjøp av spillere fremfor å utvikle egne ungdommer, sparke trenere fremfor å støtte dem man har ansatt i tider det butter, lønn til A-spillere fremfor avlønning av gode trenere blant barn og unge. Treningsleirer til utlandet fremfor å diskutere treningsinnholdet.

Fotball er blitt en underholdningsindustri, og mange klubber har ukritisk innført næringslivets metoder og tenkemåter, selv om fotballen på mange områder skiller seg vesentlig fra annen næringsvirksomhet. Men fotball skal ikke bare være "business" – for de fleste skal det være frivillighet og ideelt arbeid. Og mer satsing på humankapital.

Trenere må engasjere seg

Med dette bakteppet kan vi ikke bare skylde på kunnskapsløse ledere, press fra media og supportere og forventingene fra samarbeidspartnerne. Vi må se oss selv i speilet. Vi som fotballtrenere må være modigere og ta rollen som politikere oftere! Trenere må være villig til å slåss for de verdiene fotball og klubbdrift bør bygges på. Man må ta opp kampen. Det er ikke lov å passivt forholde seg til at fotballutvikling er et spørsmål om antall kroner og ører man har tilgang på. 

Fotball kan ikke bare handle om penger og ekstrabevilgninger. Vi som fotballtrenere må fortelle at det må handle mer om bygging av kunnskap, holdninger og sterke følelser for utviklingsarbeid. Hvor man også må være tydelig og overbevisende på at all utvikling vil kreve tid, forpliktelser og innsats mot felles mål.

Vi behøver å distansere oss fra å tro at penger alene vil løse de utfordringene man finner i norsk fotball. Fotballtrenere må innta en rolle som sterke beskyttere av en klubbfilosofi som kan bidra til sportslige fremganger.  Det vil i neste omgang kunne gi økonomisk suksess.

Vi må skape sult

Mer enn noen gang behøver vi fotballtrenere som tror sterkt på at det er mulig å bedrive talent- og spillerutvikling uten at det tilføres stadig vekk mer penger. Husk at i mange mindre kapitalrike land enn Norge er ofte gode trenere, dedikerte motiverte talenter, fotballsko, en ball og et sted å øve nok. Dette er miljøer som aldri verken har sett eller hørt om strøkent kunstgress og ball-binger. Og de aller fleste som dominerer fotballen med gode ferdigheter kommer fra mye trangere kår enn våre omgivelser. Veldig mye trangere.

Vi behøver fotballtrenere som kan skape det «sultne» miljøet, hvor man over tid kan skape grobunn for at barn og unge tilegner seg den inderlige motivasjon som behøves til å komme seg opp og frem her i livet. Som ivrer etter å bli god og tåler litt motgang på denne veien.

Den indre motivasjonen har ingenting med penger å gjøre.

Da må de som bestemmer ta grep. Da behøves handlekraft. Det er ikke noe vits i å si at Norge eventuelt bruker mer penger enn den eller den nasjonen, det er bare tall. Det kreves handling, og det handler ikke om hva andre gjør, det handler om hva norsk fotball vil være.

Og det starter med fotballtreneren.

-- annonse --