-- annonse --
Nyheter
POSITIVT: Justisminister Jøran Kallmyr og kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande møtte rett før jul Norges Fotballforbund ved president Terje Svendsen og generalsekretær Pål Bjerketvedt. Tema var problemstillinger knyttet til vold og trusler i fotballen. Foto: Fredrik Hagen/NTB scanpix
Reidar Schjei
Reidar Schjei

932 57 318

Det var et veldig positivt møte, der vi også får en utstrakt hånd fra myndighetene derom vi trenger bistand og hjelp. De stiller opp for å finne grenseverdiene for hvordan vi skal håndtere dette her. På et møte før neste sesong skal vi presentere sluttproduktet etter det arbeidet vi gjør den kommende tiden, uttalte fotballpresidenten Terje Svendsen til NTB.
  – Vi har 370 000 fotballspillere og 1 850 klubber i Norge. Dette er et alvorlig samfunnsproblem. Det skjer ikke bare på banen, men også rundt banen og utenfor banen. Vi, gjennom våre institusjoner, kan bidra til å forhindre hendelsene.
  – Vi har gitt en orientering på de tiltakene vi kommer til å jobbe med. Vi ønsker en full gjennomgang før sesongen 2020 av både bemanning og samarbeid med politi og myndigheter for å finne terskler for hvordan vi skal håndtere vold og hvilke tilfeller som skal anmeldes, sier fotballpresidenten videre til NTB.

Mer burde vært anmeldt

NFF har allerede varslet endringer etter at VG avslørte at ingen av 103 alvorlige voldshendelser registrert siden 2010 er anmeldt til politiet. Her refereres det til den tidligere offentligjorte rapport fra NFF egen styringsgruppe på fotball.no

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) mener Norges Fotballforbund (NFF) burde anmeldt flere av de grove voldsepisodene på norske fotballbaner.
  – Ja, det mener jeg helt klart, svarer Kallmyr på spørsmål fra NTB om politiet burde vært koblet inn i flere av de kjente voldsepisodene på fotballbaner i Oslo-området.
  – Vold skal anmeldes, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt, innrømmer at flere av hendelsene burde ha blitt anmeldt til politiet, og kaller volden et alvorlig samfunnsproblem.
  – Det foregår ikke bare i fotballen, men også på fotballens arenaer, enten i kamp eller i forbindelse med kamp. Det er en viktig tematikk, men vi må også innrømme at vi i for liten grad har anmeldt alvorlige volds- og trusselepisodene til politiet, sier Bjerketvedt til Dagsavisen.

Kallmyr tror på bedring

– Jeg er veldig glad for at NFF nå ser behovet for å gjennomgå disse rutinene på nytt. Jeg forventer at fotballarenaene skal være en voldsfri sone. Det er viktig at foreldrene kan stole på at barna kan delta i den idretten de vil i en voldsfri atmosfære, sier Kallmyr til Dagsavisen.no

Idrettspresidenten også på banen

Idrettspresident Berit Kjøll (64) lover «supertydelige» retningslinjer for hvordan norske idrettslag skal håndtere vold i fremtiden til.
  – Mange av sakene har vært trist lesning. Men vi vet at idretten speiler samfunnet, og at det er vold i samfunnet. Men nettopp derfor må vi være vårt ansvar bevisst: Vold hører ikke hjemme på idrettsbanen. Det skal følges opp ved å ta kontakt med politiet eller ved å anmelde forholdet, sier Berit Kjøll til VG.

Nå vil også idrettsforbundet ta grep:

Ifølge Berit Kjøll skal mulige lovbrudd følges opp av politi og rettsvesen. Hun oppfordrer alle som utsettes for vold, samt de som er vitne til vold, om å varsle. Ifølge idrettspresidenten er det viktig at politiet alltid informeres om voldsepisoder.
  – Det er viktig at vi får på plass supertydelige, solide systemer som er kjent for hele idrettsbevegelsen, slik at alle voldshendelser behandles. Dialogen med politiet må være god, slik at man finner standarder for hvordan vold skal håndteres, sier Kjøll til VG.

-- annonse --