-- annonse --
Nyheter
BER OM ÅPNING: Fotballpresident Terje Svendsen har skrevet et brev til regjeringen hvor det bes om åpning av hele breddefotballen snarest mulig. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

I brevet, som ble sendt torsdag og er stilet til kultur- og likestillingsminister Abid Raja og helse- og omsorgsminister Bent Høie, skriver Svendsen blant annet:
  «Norges Fotballforbund deler regjeringens bekymring for en økt smitte i samfunnet og en ny smittetopp til høsten. Våre innspill er et sterkt ønske om konstruktiv dialog for å sette oss i bedre stand til å bistå i arbeidet med smittekontroll. NFF ønsker fortsatt å være en samarbeidspartner for myndighetene i arbeidet med smittekontroll på vårt område som vi har vært hittil. Vi har hatt en meget konstruktiv dialog med helsemyndighetene og vist at vi kan lage gode og trygge rammer for å organisere fotballaktivitet, men samtidig forhindre økt smitte i samfunnet. Nå ber vi om at trening for hele bredden tillates før sommeren, og at vi får til et møte for å diskutere tidspunkt for oppstart av kamper. Å opprettholde et forbud mot kontakttrening gjennom hele sommeren vil virke mot sin hensikt. Etter mange måneder med disiplin og trening med 1-meters avstand registrerer vi nå en utmattelse og en opplevelse av å bli urimelig behandlet av medlemmene som heller ikke nå fikk tillatelse til å trene med kontakt. I stadig økende grad registrerer vi at spillere samles uorganisert for å spille vanlig fotball og NFF mister ved dette et viktig verktøy i arbeidet med å organisere forsvarlig trening.»

Ber om dialog – frykter frafall

Fotballpresidenten understreker videre at fotball er Norges største idrett, og nå er i hovedsesong. Derfor håper NFF regjeringen finner tid til å møtes fort direkte og konstruktiv dialog.

Svendsen skriver videre:
  «På vegne av klubbene og rundt 300 000 barn og unge er vi glade for at det nå kan spilles kamper fra 1. august. Likevel er det er viktig for oss å presisere at dette for kun oss er en del av det vi ba om i våre brev til HOD og KUD.

Fortsatt kan ikke breddefotballen hverken trene eller spille kamper for de som er over 20 år. Det vil si at 2565 fotballag og rundt 50 000 spillere ikke kan trene eller spille som normalt. I praksis er tallet høyere enn 50 000. I mange lokalsamfunn har seniorlagene spillere over og under 20 år. Flere av disse klubbene har ikke juniorlag, noe som betyr at også spillere under 20 år står uten tilbud om trening og kamp.

Fellesskapet som fotballen representerer betyr svært mye for spillere over og under 20 år. Det å kunne trene som normalt og få spille kamper er viktig for å holde motivasjonen oppe. Frafallsbekymringen i denne delen av fotballen er fortsatt like sterk. Mest bekymret er vi for de med mindre motivasjon enn de ivrigste. Denne gruppen består også av mange sårbare medlemmer, som for eksempel lag for tilrettelagt fotball, gatelag, arbeid med integrering. Et fortsatt forbud rammer en allerede sårbar gruppe.»

Trening som normalt?

Fotballpresidenten viser også til uttalelser fra assisterende helsedirektør Espen Nakstad til TV 2 om at det ikke er nærkontakt i spillet i seg selv som er problemet, men den totale økte kontakthyppigheten knyttet til bevegelse rundt og i forbindelse med at mennesker møtes til kamparrangementer.
  Med bakgrunn i det ber NFF om svar på et konkret spørsmål om de på bakgrunn av ovennevnte, herunder Nakstads uttalelser om nærkontakt på fotballbanen, kan legge til grunn at alle seniorlag og -spillere nå kan spille fotball som normalt på trening, og at det p.t. kun gjelder forbud mot kamper og konkurranser for senior breddeidrett?

  «Hinderet fra helsemyndighetene mot trening i seniorfotballen har hittil vært en generell anbefaling om 1-meters avstand som ikke er gjort sanksjonerbart av myndighetene. NFF opplever allerede i dag at anbefalingen er særdeles vanskelig å kontrollere ettersom lagene opplever utmattelse og manglende motivasjon pga. liten forståelse for hvorfor de ikke får lov, samt at de observerer stadige lettelser på andre områder hvor smitterisikoen er åpenbart større som for eksempel barer, puber, nattklubb. NFF vil ha mye bedre muligheter til å bistå i arbeidet med smittekontroll hvis all breddeaktivitet ble underlagt de smittevernsrammene som skal gjelde for barn og unge fremover.»

Mulig med kamper

I brevet heter det videre:
  «Fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Nakstad uttaler til TV2 at det er reiseaktivitet som er det største problemet, ikke nærkontakt, taklinger mm. Når det er åpnet for kamper for ungdom innenfor samme grenser så må det også åpnes for kamper for senior bredde etter sommeren.

Kampaktivitet for alle nivåer unntatt 2. divisjon kvinner og 3. divisjon menn styres kretsvis. 95 prosent av alle senior bredde kamper spiller sine kamper innenfor en fotballkrets og her vil man kunne unngå reising i utstrakt grad.»

I forlengelsen av dette påpekes det at NFF ønsker å undersøke mulighetene for å fase inn 3. divisjon for menn og 2. divisjon kvinner i toppfotballpiloten, ved at de følger de gjeldende protokoller for smittevern som gjelder for toppfotballen.

Tryggere med kontroll

Avslutningsvis skriver NFF, ved fotballpresident Terje Svendsen:
  «Vi frykter at det å opprettholde forbud mot fotballaktivitet for dem over 20 år gjennom sommeren vil virke mot sin hensikt. Det vil trolig føre til stadig økende antall brudd, uten at myndighetene eller vi som særforbund har gode rammer for å følge opp og stramme inn.

Fotballen er en organisert aktivitet. Det er hele tiden ledere på plass som har fått innføring i, og bidrar til å overholde smittevernreglene. Det vil ikke oppstå tilsvarende situasjoner som vi har sett bilder av i mediene i det siste, hvor busser, parker, badeplasser og uteserveringer fylles opp. I fotballen er vi øvet til å ta stort ansvar for aktivitet innenfor regelverk, både i fellesskap og på ledernivå.» 

-- annonse --