-- annonse --
Nyheter
FELLES PRESSEMELDING: Norsk Fotballtrenerforening, Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball, Toppfotball Kvinner og Divisjonsforeningen har sendt ut en felles pressemelding om den alvorlige situasjonen i forbindelse med korona-situasjonen.
Gjest
Fotballtreneren

Norsk Fotballtrenerforening er ikke en fagforening og kan følgelig ikke inngå avtale på vegne av foreningens medlemmer. Norsk Fotballtrenerforening ønsker imidlertid å uttrykke at den er enig med Divisjonsforeningen, Norsk Toppfotball, Toppfotball Kvinner og Norges Fotballforbund om at det foreligger permitteringsgrunnlag for ansatte trenere med bakgrunn i Helsedirektoratets vedtak om forbud mot/stengning av blant annet idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs frem til 26. mars med mulighet for forlengelse. Norsk Fotballtrenerforening er i den forbindelse enig med Divisjonsforeningen, Norsk Toppfotball, Toppfotball Kvinner og Norges Fotballforbund om følgende:

  1. At permitteringsgrunnlaget består så lenge Helsedirektoratets vedtak opprettholdes, eventuelt forlenges på samme betingelser som i dag 
  2. Det oppfordres til å vise særlig hensyn til trenere som ikke tilfredsstiller kravene til å motta dagpenger, eller får disse avkortet og så fremt det lar seg gjøre søke å sikre et tilstrekkelig inntektsgrunnlag for disse trenerne.
  3. At en klubb kan legge vekt på å beholde nøkkelpersonell – herunder trenere av betydelig verdi for klubben - i vurderingen av hvilke trenere som skal permitteres, forutsatt at klubben har gjort saklige og samvittighetsfulle individuelle vurderinger av de enkelte trenerne. 
-- annonse --