-- annonse --
Nyheter
PROSJEKTMIDLER: NFF Sogn og Fjordane ønsker å løfte jentefotballen og klubber som ansetter egne trenerveiledere for jenter kan få prosjektmidler. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

– No ønskjer vi å få med enda fleire klubbar for å utvikle jente- og damefotballen i fylket. I 2021 er det satt av 125 000 kroner til prosjektet, skriver fotballkretsen på sin hjemmeside.

Viktig rolle

Trenerveilederrollen i klubb er en nøkkelrolle for å øke kvaliteten på klubbtrenerne - og dermed på treningsarbeidet i hverdagen. NFF Sogn og Fjordane ønsker derfor at midlene skal benyttes til å delfinansiere en slik deltidsstilling i klubb – spesielt rettet mot jentefotballen. 
  – Målgruppa er 3 ulike klubbar i kretsen som har eit sterkt ønskje om å løfte satsinga si på jente- og damefotball - både i volum og kvalitet. Vi ønskjer sjølvsagt at klubbar med stort utviklingspotensiale melder seg, men også klubbar som alt er på eit bra høgt nivå. I dag så har me 4 klubbar som allereie er med på prosjektet og har gjort seg gode erfaringar. Desse klubbane er Stryn, Jotun, Sandane og Førde, skriver fotballkretsen.

Krav

Kretsen ber klubbene i sin søknad om å lage en tiltaksplan med konkrete resultatmål for å «selge» inn sitt prosjekt. Viktige områder er:

  • Instruks for trenarrettleiar for jente- og dametrenarar
  • Forankring av sportsplan eller fagplanar i klubb
  • Spelarrekruttering
  • Skulering av jenter som trenarar og leiarar
  • Spelarutviklingstiltak

Klubbene som får midler vil også få tett oppfølging fra fotballkretsen.

-- annonse --