-- annonse --
Nyheter
UTVALGSLEDER: Sven Mollekleiv presenterte tirsdag rapporten fra Qatar-utvalget. Foto: NTB
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Rapporten danner grunnlaget for behandlingen på det ekstraordinære fotballtinget 20. juni, der norsk fotball skal ta stilling til boikott-spørsmålet. Styret i NFF har besluttet at det ekstraordinære tinget gjennomføres digitalt.
  – Som varslet har styret vurdert om forbundstinget skal gjennomføres fysisk eller digitalt. Vi er i samme situasjon nå som vi var i ved det ordinære forbundstinget i mars, som også ble gjennomført digitalt. Der ble et fysisk møte vurdert tett opp til gjennomføring, alternativt å dele inn i regionale møter. Smittesituasjonen er årsaken til at det også denne gang er besluttet digital gjennomføring, sier Gro Tvedt Anderssen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norges Fotballforbund til fotball.no.

Burde ikke fått VM

Qatar-utvalgets leder Sven Mollekleiv overleverte tirsdag sin rapport til fotballpresident Terje Svendsen. I den blir det besvart hvordan norsk fotball bør forholde seg til 2022-VM.
  I rapporten kommer det fram at det bare var Norsk Supporterallianses to utvalgsmedlemmer som ville holde herrelandslaget hjemme hvis Norge skulle kvalifisere seg.
  Alle i utvalget på 14 medlemmer er enige om at Qatar aldri burde fått VM.
  – Flertallet på tolv medlemmer mener ikke boikott er det mest effektive virkemiddelet for vår skape varige endringer i Qatar, sa utvalgsleder Mollekleiv.

26 tiltak

Mollekleiv opplyste at utvalget har jobbet fram tiltak for å tvinge fram viktige endringer i tiden som kommer.
  – Et samlet utvalg har foreslått 26 tiltak til hvordan NFF kan ta det samfunnsansvaret vi mener NFF bør ta, og som kan bidra for å lykkes med å skape nødvendige endringer i Qatar, FIFA og NFF, sa Mollekleiv.
  – Felles for disse er at de søker varig endring, tilføyde han.

Unik mulighet

– Utvalget er gitt en unik mulighet til å tilrettelegge for en god demokratisk prosess og beslutning i Fotball-Norge, ved å presentere fakta og ulike virkemidler for å styrke menneskerettighetene i Qatar og i fotballen både hjemme og ute. Vi leverer en rapport for å gi klubbene gode forutsetninger for en diskusjon og fatte en beslutning rundt hvilke virkemiddler som er mest effektive for å styrke menneskerettighetene i Qatar. Et stort flertall i utvalget mener at at dialog med krav og press vil være det mest effektive for å styrke menneskerettighetene i fotballen. Rapporten presenterer 26 konkrete krav og tiltak til Supreme Commitee, qatarianske myndigheter, FIFA og NFF som vi mener bør gjennomføres for å lykkes i et godt arbeid for menneskerettigheter. Det er opp til fotballtinget å fatte et vedtak, det er opptil forbundsstyret å følge opp vedtak fra fotballens øverste organ, sa Mollekleiv under presentasjonen av rapporten.

Klare anbefalinger

–Forbundstinget og forbundsstyret ga oss et stort og krevende mandat, og vi har definert mandatet slik vi mener det er klokt for å gi en god anbefaling til tinget. Vi ser på dette som en stor mulighet for norsk og internasjonal fotball. Arbeidet har vært krevende, givende og alle i utvalget har arbeidet hardt for å tilrettelegge for gode anbefalinger for tinget. Det har vært inspirerende, sier Mollekleiv.

– Jeg vil takke utvalget for en grundig jobb. Rapporten gir klare anbefalinger til veien videre, og er tydelig på at vi i NFF må være tydeligere og engasjere oss enda mer. Det lytter vi til og tar med oss inn i arbeidet med rapporten i forbundsstyret, et arbeid som starter umiddelbart. Forbundsstyret kommer med sin innstilling fredag. Da har klubbene fire uker på seg til å diskutere dette før vi møtes på ekstraordinært fotballting 20. juni, sa fotballpresident Terje Svendsen, som tok i mot rapporten på vegne av NFFs styre.

-- annonse --