-- annonse --
Nyheter
SØK NÅ: NFF skal gjennomføre åtte UEFA B-lisens kurs over hele landet i 2019. Søknadsfrist er 15. mars. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

I løpet av 2019 planlegger Norges Fotballforbund UEFA B-lisens trenerutdanning i Sarpsborg, Tønsberg, Kristiansand, Stavanger, Drammen, Trondheim, Stryn og Lillestrøm. Det skal være maksimalt 24 deltakere på hvert kurs.

Kurssteder

Tønsberg: 14.-16.juni (del 1), 21.-23.juni (del 2) og 13.-15.september (del 3) Pris: 20.000,-
Trondheim: 5.-11-august (del 1) og 15.-17.november (del 2) Pris: 7.500,-*
Lillestrøm: 21.-23.juni (del 1), 28.-30.juni (del 2) og 27.-29. september (del 3) Pris: 24.000,-
Kristiansand: 10.-16.nov. (del 1) og 2.-4.februar (del 2) Pris:  24.000,-
Stavanger: 24.-30.nov. (del 1) og 14.-16.februar (del 2) Pris: 24.000,-
Sarpsborg: 1.-7.september (del 1) og 8.-10.november (del 2) Pris: 22.500,-
Drammen: 14.-16.juni (del 1), 21.-23.juni (del 2) og 20.-22.september (del 3) Pris: 20 000,-
Stryn: 25.-31.august (del 1) og 1.-3.november (del 2) Pris: 22 000,-

* Kurset i Trondheim subsidieres av kretsen og er for trønderske trenere. Derfor vesentlig lavere avgift.
Kursavgiftene er satt av den enkelte arrangørkrets, med en målsetting om å gå i null.

  NFF har nå lagt ut søknadsskjema på sine nettsider, med søknadsfrist 15. mars.

Forkurs

Etter utgått søknadsfrist blir påmeldte deltakere kalt inn til forkurs i regi av sin fotballkrets. Kretsene rangerer deretter sine søkere og sender en innstilling til Fotballforbundet sentralt senest 1. mai. NFF foretar endelig uttak av deltakere basert på kretsenes innstilling.
  Søkere som ikke blir tatt ut kan få en begrunnelse for avgjørelsen fra KA trenerutvikling i sin krets.

Opptakskrav

For å kunne bli tatt ut på UEFA B-lisens kurset må treneren ha fullført NFFs grasrottrenerkurs, og etter kurset ha vært aktiv som trener i minst én sesong.
  – Lite erfaring kan kompenseres med en godt gjennomført økt på forkurset og/eller gode referanser der kretsen har god kjennskap til trenerens kvalifikasjoner, skriver NFF i utlysningsteksten når det gjelder retningslinjer for prioritering og uttak til UEFA B-lisens.
  Prestasjonene på forkurset har avgjørende betydning for uttaket. Samtidig opplyser NFF at trenere som jobber med spillere fra 11 år og oppover prioriteres foran trenere for gruppen 6-10 år i uttaket. 
  – God spillererfaring kan være en fordel med tanke på å bli en god trener. Dermed ikke sagt at en god spiller nødvendigvis blir en god trener, presiseres det i utlysningen.

To varianter

UEFA B-lisens utdanningen gjennomføres etter to ulike modeller.
  Den ene modellen starter med en samling over en uke og følges opp med en helgesamling to-tre måneder etterpå. Den andre varianten innebærer at deltakerne samles tre langhelger i løpet av kursperioden.
  I begge variantene er det fokus på «treneren på feltet», der hver deltaker skal gjennomføre minst sju praksisøkter, hvor det øves i ulike spillsituasjoner, der treneren skal organisere og lede aktiviteten, samt veilede ut fra et tema og avgrensede momenter. I forbindelse med treningsøktene jobbes det mye i grupper, der en planlegger og evaluerer øktene. Gjennom forelesninger og diskusjoner får deltakerne også mye annen læring i ulike temaer.
  Alle deltakerne skal også levere en individuell skriftlig oppgave.
  – Etter gjennomført utdanning skal treneren kunne analysere, forstå og utnytte sentrale områder og læringsmomenter i fotball, og dermed kunne legge opp til hensiktsmessig treningsaktivitet - og gi fornuftig veiledning i spillsituasjoner, skriver NFF i utlysningen.

-- annonse --