-- annonse --
Nyheter
VIKTIG SAMARBEID: Sondre Kåfjord i Sørlandsfotballens Venner og KA trenerutvikling i NFF Agder, Olafur Ørn Bjarnason har et godt og gjensidig samarbeid. Foto: NFF Agder
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Fra 2017 har Sørlandsfotballens Venner bidratt med totalt 1,9 millioner kroner for å støtte trenerutdanningen i NFF Agder. Pengene har kommet delvis gjennom medlemmenes kontingentbetaling, og dels gjennom donasjoner fra private og offentlige kilder.
  Nå har venneforeningen besluttet å øke tilskuddet til klubben fra 200 til 300 kroner for hver trener som gjennomfører hele grasrottrenerkurset.

Styrker barnefotballen

– Midlene har i sin helhet vært øremerket til gjennomføring av gratis trenerutdanning av barnefotballtrenere. Koronasituasjonen ga kretsen store utfordringer i dette arbeidet i fjor, og setter også en del skranker for virksomheten i år. Trenerutdanningen fortsetter imidlertid med så stort trykk som koronaen tillater. For tiden gjennomføres bl.a. et kursopplegg hvor det utdannes trenerveiledere; som gjennom denne kompetansen selv skal kunne gjennomføre trenerkurs i sine respektive klubber. Dette er et relativt kostbart kursopplegg for klubbene. Sørlandsfotballens Venner har derfor besluttet å refundere 2/3 av disse kurskostnadene, sier styreleder – og tidligere fotballpresident – Sondre Kåfjord til NFF Agders hjemmeside.

Trenerveileder

Daglig leder i NFF Agder, Yngvar Håkonsen, understreker betydningen av støtten fra Sørlandsfotballens Venner.
  – Jeg vil takke styret i Sørlandsfotballens Venner samt alle medlemmene i venneforeningen som i noen år har bidratt med økonomi slik at tilgjengeligheten på trenerkurs har vært veldig mye bedre enn tidligere. Takket være pengebidraget fra venneforeningen er vi en av få fotballkretser i landet som tilbyr gratis grasrottrenerkurs. Nytt av året er at venneforeningen bidrar med hele 8 000 kroner pr. kandidat som gjennomfører det pågående trenerveilederkurset, sier Håkonsen.

-- annonse --