-- annonse --
Nyheter
VINN-VINN: Sondre Kåfjord i Sørlandsfotballens Venner og KA trenerutvikling i NFF Agder, Olafur Ørn Bjaranson har et godt og gjensidig samarbeid. Foto: NFF Agder
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Ordningen innebærer at hvis en autorisert trenerveileder utdanner ti grasrottrenere i sin egen klubb, belønnes klubben med 2 000 kroner av Sørlandsfotballens Venner (SFV).

Flere med kompetanse

– Vi i Sørlandsfotballens Venner er svært godt fornøyde med at flere klubber har tatt ansvar for gjennomføring av klubbnære kurs. Vi ønsker bedre kvalitet på trenerutdanningen i egen klubb i forbindelse med NFFs Grasrottrenerkurs. Dette får vi til ved å benytte NFF-utdannede trenerveiledere i egen klubb. Dette bidrar til å frigjøre kapasitet ved kretskontoret, og vi klarer da totalt å gjennomføre flere kurs enn normalt. En annen fantastisk ting som kommer ut av dette er økt andel trenere i barne- og ungdomsfotballen med trenerkompetanse. Vår målsetting er at alle trenere i barne- og ungdomsfotballen skal ha tatt trenerkurs. Nå belønner vi klubbenes innsats ved å honorere dem med kr. 200,- pr. klubbutdannet trener, sier styreleder Sondre Kåfjord i SFV til NFF Agders hjemmeside.

Strålende fornøyd

KA Trenerutvikling i NFF Agder, Olafur Ørn Bjarnason er strålende fornøyd med engasjementet fra SFV.
  Dette er vinn-vinn for både spillere, trenere, klubb og krets. Spillerne vil få en bedre treningshverdag med mer kompetente trenere. Trenere vil helt sikkert føle seg tryggere og mer selvsikre på feltet samt at klubben vil virke mer attraktiv i forhold til rekruttering. Det er vel liten tvil om at barn og unge ønsker seg en klubb og aktivitet der kompetanse står i høysetet, sier han

-- annonse --