-- annonse --
Nyheter
OFRER LØNNA: Stjørdals-Blink-trener Roar Eikvang gir avkall på lønna. Foto: Stjørdals-Blink fotball
Reidar Schjei
Reidar Schjei

932 57 318

– For oss som trenerteam var det veldig naturlig å gjøre det på den måten. Vi er lokale trenere og vi brenner for klubben vår. Vi vet at det er en av forutsetningene for at Stjørdals-Blink skal være med å konkurrere på dette nivået, at vi er med og bidrar litt på ulike vis alle mann, sier Roar Vikvang i en egen sak på Eurosport
  – Samtidig er det slik at ingen av trenerne har dette som hovedgeskjeft, vi jobber hundre prosent utenfor fotballen alle mann. Men da vi havnet i denne situasjonen og vet at klubben har begrenset med midler, fant vi det helt naturlig å si fra oss egen lønn og på den måten bidra til at vi slipper å permittere spillere, tilføyer han. Han er selv i en annen heltidsjobb ved siden av trenergjerningen.

Prisverdig og positivt

Daglig leder Teddy Moen i Norsk Fotballtrenerforening er positiv til initiativet fra trenerteamet til Stjørdals-Blink Fotball.
 – Dette er et prisverdig tiltak som vil ha umiddelbar effekt for spilerne i klubben. Jeg roser Roar og Co for dette, og signalet de sender ut til egne spillere, klubb, andre trenere og hele bransjen er et sterk ønske om å bidra i en vanskelig tid for alle. 

Samtidig er Teddy Moen også opptatt av å formidle at dette ikke bør danne presedens eller en forventing om at alle andre trenere i norsk fotball bør gjøre noe liknende. 
  – Husk at det også er svært mange fotballtrenere som nå er permittert fra sine jobber eller vil bli det denne uken. Disse står også overfor en rekke utfordringer knyttet til egen økonomi som påvirker deres egen og andres livssituasjon. Ikke alle har trenerjobben som en bigesjeft eller deltidsarbeid. Det er deres yrke og 100% jobb. Det vil være svært uheldig om det danner seg et inntrykk der ute om at fotballtreneren bør ha et spesielt ansvar for å frasi seg lønn og goder i disse dager, for å sikre andre sider av klubbens drift. 

-- annonse --