-- annonse --
Nyheter
FÅR STØTTE: Sjefen for topptrenerutdanningen Per-Mathias Høgmo får støtte fra både NFFs elitedirektør Lise Klaveness og NFTs Teddy Moen. Foto: NTB/Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Fotballtidsskriftet Josimar stilte i artikkelen En CV til besvær nylig spørsmål rundt om NFF feilaktig oppga at Per-Mathias Høgmo har en doktorgrad, da han i mars ble ansatt som sjef for topptrenerutdanningen. i NFF.
  Noen dager senere kom Josimar med en ny artikkel – Kurs, vennskap og inhabilitet – hvor de problematiserer Høgmos rolle og habilitet etter at hans sønn ble uttatt på UEFA A-lisens kurs.

– Full tillit til Per-Mathias

Elitedirektør Lise Klaveness i NFF og daglig leder Teddy Moen i NFT er begge opptatt av å korrigere det inntrykket av Per-Mathias Høgmo som Josimar-artiklene kan etterlate seg.
  – Det fremsettes udokumenterte antydninger om kameratskap, avtaler på kammerset og juksing. På vegne av Trenerforeningen vil jeg understreke at vi på ingen måte bifaller at en slik kultur finnes i NFF sier Teddy Moen.
  Han forsterker det han sa da Høgmo ble ansatt som sjef for topptrenerutdannelsen i mars:
  – Å få på plass Per-Mathias som treneransvarlig i NFF har allerede gitt svært gode resultater. Sammen med staben sin går han nå spissen for at det nå gjøres et formidabelt arbeid med en revidering av topptrenerutdanningen. Det vil i årene som kommer kunne bidra til å utvikle en rekke fremragende trenere og et utdanningssystem norsk fotball kan være stolt av. 

Løft i trenerutdanningen

Teddy Moen legger til at han har store forventninger til det arbeidet NFF er i gang med under Høgmos ledelse når det gjelder utvikling av trenerutdanningen.
  – Med tanke på den nye strategiplan i NFF fra 2020-2023, gir det trygghet og tillit å ha en så erfaren fotballtrener som Per-Mathias Høgmo i front for denne satsingen. Det er unikt at norsk fotball har en tidligere landslagssjef på både kvinne- og herresiden i denne rollen. Han har de internasjonale referansene, han kjenner forskningsområdet, og ikke minst er han er entreprenør som har vist over tid at han kan se muligheter for ressurser og kompetansetilgang. Dette er helt klare premisser om målsettingene på dette feltet skal nås for norsk fotball, sier Moen.

Bindestrek-misforståelse?

Aftenposten har fulgt opp Josimars artikler og gjennom det fått tilgang til å få se Høgmos CV, som Josimar ikke fikk tilgang til.
  «PhD. studies with University of Tromsø 2017 –», står det i CVen. Altså; at studiene er påbegynt, men ikke fullført. Aftenposten skriver at Høgmo staret startet utdannelsen i 2011, men skal ha skrevet 2017 fordi han hadde flere år med opphold i studiene.
  – Grunnen til at vi viser CV-en nå, er fordi det har oppstått tvil om et faktum som må korrigeres. Det var aldri noen som helst tvil om at Høgmo var underveis i doktorgradsutdannelsen da han ble ansatt i NFF, sier elitedirektør Lise Klaveness til Aftenposten.  

 – Jeg mener det vitner om liten innsikt i kravene til topptrenere og landslagssjefer at man forventer at vedkommende skal klare å fullføre en doktoravhandling på normert tid, legger Teddy Moen til. Han synes det er flott at Høgmo opprettholder sine phD. studier, men mener at det likevel er underordnet hvorvidt han har en doktorgrad eller ikke i sin stilling i NFF.
  – 30 år som fotballtrener i felten – med mange år bak seg som landslagstrener, er en unik erfaring som gjør han til den rette mannen for å lede trenerutdannelsen i norsk fotball. 

Fortjener det ikke

Klaveness avviser at hun – slik Josimar hevder – indirekte i et VG-intervju skal ha sagt at Høgmo har doktorgradsutdannelse.
  – Jeg har aldri sagt at han har en fullført doktorgrad. Poenget med å nevne utdannelsen han fortsatt holdt på med, var at vi var av å få på plass en leder for trenerutdannelse som fortsatt, i en alder av 60 år, jager etter ny kunnskap.

– Jeg synes saken er trist. Dette fortjener ikke Per-Mathias. Han var helt åpen om at han ikke var ferdig med graden og han ønsket aksept for å kunne fullføre sine doktorgradsstudier parallelt med arbeidet i NFF, understreker Klaveness overfor Aftenposten.

Teddy Moen er også lei seg for at det blir gjort forsøk fra media på å underminere posisjonen og respekten for Per-Mathias Høgmo.
  – NFT har stor tillit til at NFF og Per-Mathias har opptrådt ryddig og etterrettelig både ved ansettelsen av Høgmo og ved uttaket til årets UEFA A-lisens. Vi vil også berømme Per-Mathias for å invitere Trenerforeningen til å bidra til arbeidet med revideringen av trenerutdanningen. Hans måte å lede på, gjennom å integrere andre miljøer og tenke nytt og spennende på, er voldsomt inspirerende. Vi gleder oss over å ha en slik kapasitet til å lede dette viktige arbeidet for norsk fotball fremover, avslutter Moen.

-- annonse --