-- annonse --
Nyheter
HVORDAN HINDRE FRAFALLET I UNGDOMSFOTBALLEN: Lyn Fotball har utviklet en modell på sine ungsomlag for å ta vare på flest mulig, lengst mulig. FOTO: Ivar Thoresen FOTBALLTRENEREN
Teddy Moen
Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

Lyn Fotball og Nordstrand IF har valgt tilsvarende modell for organisering av sine 2002-kull. Begge klubber har drøyt 70 gutter fordelt på fire nivåer på sitt 2002-kull. Forrige helg møttes klubbene til treningskamper med fire kamper med spillere fra alle fire nivåer. I den anledning ble det laget en god You Tube film (av Dag Vidar Hanstad) vi har fått anledning til å presentere.

Videoen illustrerer modellen på en god måte, gjennom en samtale med de to årgangsansvarlige i begge klubber. Her får vi anledning til å høre mer detaljert hvordan og hvorfor Lyn Fotball og Nordstrand IF har valgt å kjøre sin modell. En modell som bygger på å ivareta en rekke aspekter ved ungdomsfotballen. Både for å indre frafall, men også utvikle gode fotballspillere!

Se filmen her:

Tresor Egholm er kullansvarlig og trener for Lyn Fotballs 2002 lag. Thor Einar Andersen var frem til nyttår årgangsansvarlig for Gutter 2002 i Nordstrand IF, en rolle han har hatt i hele ni år! Begge mener at denne modellen har vært ett godt virkemiddel for å hindre frafall. Begge opplever det som sterkt å ha ca. 70 fotballspillende gutter i en årgang der frafallet tradisjonelt har vært stort.

- Diskusjon om spissing og bredde, plassering av de beste trenerne på de beste lagene, treningsmengde, cuper og økonomi har vi hatt også i Lyn Fotball. Men tilløp til støy (ikke stort) i noen foreldregrupperinger, er blitt oppveid av fornøyde gutter, forteller Tresor Egholm

Han forteller om flyten mellom nivåene, men at her kunne klubben kanskje vært enda bedre.

- Men for å ta det såkalte satsingslaget, er intensiteten og mengden såpass forskjellig fra de andre lagene, at forskjellen blir for stor. Så ser vi at to-tre gutter har vært oppe i vinter og bitt i fra. Slik også tre-fire gutter fra 2002 hospiterer opp på 2001 - og endog junior.

Han forteller at det naturlig nok vil være ulike meninger om dette i Lyn Fotball også. Enkelte foresatte dyrker misnøye og dette forholder klubben seg til, men forsøker å holde en dialog på det.

- Viktig å få frem at ikke alt er perfekt. Her må det nyansere. Jeg ser at ikke alle disse nyansene kommer godt nok frem via filmsnutter. For det det utfordringer her!

Samtidig viser siste registrering at det nå er 78-79 gutter på trinnet i Lyn Fotball. - I mitt hode betyr det at mye er gjort riktig:-)

Tilsig underveis

Tresor Egholm kan fortelle at de har fått noe tilsig (først og fremst på andre, tredje og fjerdelagene) gjennom disse årene. - Noe tilsig er nødvendig når noen gir seg. Det gir mulighet til å opprettholde et godt tilbud til de som fortsatt ønsker å spille fotball på hver av de ulike nivåene. Uten dette tilsiget ville behovet vært større for å slå sammen TG3 og TG4 eller TG2 og TG3, som igjen ville ført til mindre kamptid, større spredning i ferdigheter og med det sannsynligvis også større misnøye både i topp og bunn.

Det gjør at klubben han ha flere nivåer og at spillere som ikke blir valgt til førstelaget (T1), fortsatt kan ha et tilbud i Lyn Fotball på nivåene under førstelaget. - Stor bredde gir derfor en mulighet for alle å spille fotball på denne årgangen, uansett hvilket nivå den enkelte tilhører.

Gode trenere avgjørende

Ikke alt gjøres likt i Nordstrand og Lyn, og det viser jo at det finnes flere veier til å oppnå mindre frafall i ungdomsfotballen. Tresor Egholm mener at trenerkompetanse er avgjørende.

- Først og fremst handler det nok om å ha gode trenere som treffer guttene på det nivået dem er på, og som legger opp et løp som er på deres premisser. Der tror jeg trenerne på våre tredje- og fjerdelag har vært ekstremt gode!

Han forteller at det på andrelaget har vært større gjennomtrekk av trenere, og dermed også mer misnøye som følge av dette. Der er også her spillere med ambisjoner om spill på førstelaget er, slik at det er naturlig at det vil være misnøye her. Dette forsterkes gjennom at foreldre engasjerer seg, og det vil være delte meninger om dette er måten å gjøre ting på i Lyn Fotball.

- Alt er ikke rosenrødt, men ingen kan krangle på at vi tross alt har fått med oss mange gutter igjennom de to første årene av ungdomsfotballen, og det er tross alt det viktigste! Så får vi bare jobbe videre med å finne modeller som treffer flest mulig, og samtidig akseptere at vi neppe finner en modell som treffer alle individer 100 %.

Les mer om opplegget rundt LYN Fotball 2002 årgang

Les mer om Thor Einar Andersen og Nordstrand IF

-- annonse --