-- annonse --
Nyheter
HISTORISK: IL Sandviken Toppfotball gjør en historisk satsing på kvinnefotball, ved å bygge et kraftsenter for spiller-, trener-, og klubbutvikling. Foto: IL Sandviken
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

I stillingsutlysningen for den nye prosjektstillingen i 100% stilling i inntil tre år, skriver klubben blant annet:
  «IL Sandviken Toppfotball er en klubb med stolte tradisjoner. Siden 70-tallet har klubben vært en pioner i norsk kvinnefotball. Storhetstiden på 90-tallet ble "kronet" med gull i cupen og bronse i serien i 1995.
  I strategiplanen for perioden 2018-2020 er det definerte hovedmål, iverksatt virkemidler og tiltak for å bli en å regne med i toppfotballen fremover.»

Den historiske satsingen på kvinnefotball – som stillingen er en del av – har fått navnet Toppfotballsamarbeid Vest. Ni klubber i hele NFF Hordalands område er med på prosjektet, og alle skal få glede av den nye trener- og spillerutvikleren.
  IL Sandviken jakter en person med minimum UEFA B-lisens utdanning, men ønske om å ta UEFA A-lisens om dette ikke er på plass. Det samme gjelder NFFs trenerveilederutdanning.
  Søknadsfrist er 15. juni.

-- annonse --

Cron Job Starts