-- annonse --
Nyheter
UTVIKLINGSSJEF: Stabæk Fotball har ledig stilling som utviklingssjef for gutter på klubbens akademi. Foto: stabak.no
Gjest
Fotballtreneren

– Stillingen vil ha en nøkkelrolle i det videre utviklingsarbeidet i klubben og være en sentral person i vårt arbeide med utvikling av noen av Norges største talenter, heter det i stillingsannonsen på klubbens hjemmeside.

I Stabæk Fotball er alle lag organisert under et styre og en administrasjon. Klubben består pr. i dag av fem overordnede avdelinger: A-lag kvinner, A-lag herrer, Akademi/utviklingsgrupper jenter, Akademi/utviklingsgrupper gutter og en breddeavdeling. Totalt er det rundt 1 000 aktive fotballspillere i klubben.
  – Vi søker etter en engasjert og utadvendt person som er dyktig til å kommunisere med folk rundt seg. Du bør være strukturert og ha erfaring med administrativt arbeide og bruk av dataverktøy, i tillegg til erfaring som fotballtrener, skriver klubben i stillingsutlysningen.

Ansvarsområder:

 • Personalansvar for trenere på Akademi Gutt
 • Utviklingsansvarliges overordnede ansvar er å implementere klubbens strategier for toppspillerutvikling og kvalitetssikre dette arbeidet.
 • Iverksette, følge opp og bidra til å utvikle klubbens handlingsplan for sport
 • Rekruttere en kompetent trenerstab i utviklingsavdelingen
 • Sørge for et helhetlig utviklingsløp for spillere fra 8-19 år, som er forankret i klubbens utviklingsfilosofi.
 • Sørge for systematisk utvikling av trenere i utviklingsavdelingen.
 • Sørge for at klubbens filosofi blir forankret ute på feltet og gjennomføres med en kvalitet som svarer til klubbens mål og internasjonale standarder for toppspillerutvikling.
 • Ha god oversikt over spillere i regionen og utarbeide/iverksette klubbens rekrutteringsstrategi
 • Overordnet ansvar for å følge opp klubbens samarbeidsklubber som arbeider med spillerutvikling
 • Hovedansvar for oppfølging av klubbens sportslige planverk innen utviklingsarbeidet på guttesiden
 • Bidra med implementering av dataverktøy/digital plattform til bruk i utvikling av spillere
 • Bidra til å legge de overordnede prinsipper og løpende økonomiske føringer for klubbens toppspillerutvikling
 • Utviklingsansvarlig er en del av klubbens sportslige ledergruppe på herresiden og har ansvar for effektuering av de av gruppen behandlede saker som vedrører arbeidet med spillerutvikling
 • Tett samarbeid med NTF Sport, naboklubber, krets- og landslag

Minimumskrav: 

 • UEFA A – lisens eller tilsvarende.
 • Administrativ kompetanse/erfaring
 • Kunnskaper i bruk av dataverktøy
 • Erfaring fra praksisfeltet

Stillingen er en heltidsstilling som rapporterer til sportslig leder i Stabæk Fotball herrer, og innebærer både noe reisevirksomhet og kvelds- og helgearbeid. 
  Ved spørsmål ta kontakt med Sportsjef Inge André Olsen på telefon 930 34 047 eller på mail 
  Søknadsfrist: 23. oktober.

-- annonse --