-- annonse --
Nyheter
I GANG: Startskuddet har gått for FKH Akademiet, og det er spennende ting på gang på Haugalandet.
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Sammen med Haugaland Kraft og Sparebanken Vest har FK Haugesund opprettet en egen avdeling som skal jobbe dedikert med FKH-akademiet – med mål om å skape Norges beste regionale trener- og spillerutviklingsmiljø..
  – Vi ønsker å stimulere utviklingsmiljøene i våre samarbeidsklubber ute i regionen. Derfor er målet vårt å skape et regionalt samhold hvor vi i fellesskap optimaliserer utviklingen til spillere, trenere og klubber, sier Sebastian Brydegaard, som har vært utviklingssjef i FK Haugesund siden i vår, til FK Haugesund sin hjemmeside.
  Han har siden han begynte jobbet intenst med oppbyggingen av akademimodellen.

Ut til klubbene

FK skriver på hjemmesiden sin at frem til nå har utviklingsarbeidet i regi av FKH fokusert i hovedsak på FKH2, G16, og FKH TEAM. Denne satsingen vedvarer under det nye navnet FKH Akademiet. Hovedendringene skjer i aldersklassen 7–12 år hvor FKH oppretter et prosjekt under navnet FKH Samarbeid som er helt annerledes fra tidligere tiltak.
  – Nå skal vi ha mer fokus på breddeklubbene. Vi skal oftere ut i regionen og gjennomføre tiltak blant klubbene. Vi har som mål å ha 120 ulike tiltak ute i distriktene i løpet av et år. Det betyr i praksis at vi skal besøke noen hver tredje dag, sier Brydegaard.
  I tillegg til spillerutvikling, fokuseres det også på trenerutvikling gjennom prosjektet. Det skal blant annet arrangeres trenerkurs med gratis deltakelse for trenere fra samarbeidsklubbene, og keepertreninger for både spillere og trenere.
  – Dersom vi ønsker å lage gode utviklingsmiljøer er det viktig at vi deler vår kompetanse med trenerne ute i regionen. Når trenerne har gode vilkår vil kvaliteten på treningene øke betraktelig – noe som vil smitte over på spillerne og forhåpentligvis inspirere dem til å trene mer, sier Brydegaard til fkh.no.

Digital hverdag

Ved å benytte det digitale verktøyet «Skillrace» ønsker FKH dessuten gjennom bruk av digitale medier å endre treningshverdagen i samarbeidsklubbene.
  Både spillere og trenere vil gjennom samarbeidet få tilgang til «Skillrace», noe som både vil gjøre jobben lettere og inspirere til utvikling.
  Trenere vil gjennom applikasjonen få tilgang til øvelser og treningsplaner som de kan bruke på treningsfeltene ute i distriktene. Dette inkluderer blant annet en helårlig øktplan og et øvelsesbibliotek som skal inspirere spillerne.
  – Vi lever alle i en travel hverdag. Derfor er det godt å vite at du som trener alltid kan ha en plan dersom du ikke har muligheter til å lage øktene i forkant, sier Brydegaard videre.

Gutter og jenter

Samarbeidspartnerne omfavner FKHs prosjekt, både fordi det innebærer klubbsamarbeid, trener- og spillerutvikling, men også fordi tilbudet er kjønnsnøytralt.
  – At dette prosjektet skal omfavne både gutter og jenter spilte en avgjørende rolle i vår entusiasme for prosjektet, sier Gunn Margareth Larssesen i Haugaland Kraft til fkh.no.
  Simen Aarskog i Sparebanken Vest trekker spesielt frem t breddesatsingen som et positivt bidrag til både store og små i distriktene.
  – Prosjekter som skal bidra til en bedre hverdag i de ulike distriktene på Vestlandet er i samkjør med våre verdier i Sparebanken Vest, sier Simen Aarskog.

-- annonse --