-- annonse --
Nyheter
ØKER: Fagansvarlig for UEFA B- og UEFA-lisens trenerutdanning i NFF, Dag Riisnæs, konstaterer med glede at interessen for trenerutdanning er økende. Foto: Ivar Thoresen
Dag Riisnæs
Dag Riisnæs
Fagansvarlig UEFA A-/UEFA B-lisens trenerutdanning, NFF

951 83 158

• Artikkelen er hentet fra Fotballtreneren - NFTs medlemsblad - nr. 4/2019.

Et drøyt år senere ser vi allerede en klar effekt av satsingen; flere utdannede trenere. Sammen med fokuset på Kvalitetsklubb, har satsingen på trenerutviklere i krets i sum gitt bedre kompetanse på trenersida. Som igjen fører til mer og bedre fotballaktivitet for barn og unge.
Nedenfor følger en status på det enkelte utdanningstilbud som fotballkretsene har gjennomføringsansvar for. UEFA Pro, UEFA A (se egen sak) og UEFA Keepertrener A og B er ikke med her, da disse tilbudene ikke gjennomføres av kretsene, men av NFF sentralt.

Grasrottreneren

Foreløpige tall viser at vi går mot en solid økning på landsbasis på trinn 1 på trenerstigen. Det utdannes flere trenere på barne- og ungdomsnivå enn noen gang. Grasrottreneren består av fire delkurs, der en kan velge mellom å ta hele utdanningen – eller de delkursene som er mest relevant for den enkelte. Framover blir det viktig å tilby klubbnære kurs, slik at tilgjengeligheten er stor og prisen lav. Vi ser forøvrig at Kvalitetsklubber har flere utdannede trenere enn øvrige klubber.

NFF Trenerveilederen

Tanken om en eller flere trenerveiledere på klubbnivå er svært spennende. Mange klubber har allerede en kvalifisert person på plass i denne rollen. En trenerveileder vil ukentlig kunne jobbe med klubbens trenere, og vi drar da utdanningen/utviklingen av trenerne ned på klubbnivå. Veldig positivt. Alle 18 kretser er godt i gang med gjennomføring av NFF Trenerveilederen, en utdanning for klubbens trenerveileder(e). Rett person i rollen vil gi klubbene et stort løft – enda mer og bedre aktivitet på treningsfeltet.

UEFA B-lisens

Rekordmange 8 kurs gjennomføres i år, totalt 192 trenere. Kretsene har nå et større ansvar for gjennomføringen enn tidligere, og KA Trener er en viktig aktør. På UEFA B jobbes det mye med å planlegge og gjennomføre treninger med tanke på å oppnå mest mulig læring og utvikling i spillsituasjoner. Utdanningen har et hovedfokus på treningsprosessen. Her planlegger vi å endre/utvide noe fra 2020, ved å gi kampen mer plass og tid

NFF Spillerutvikling B

Etter UEFA B vil dette tilbudet passe for mange ungdomstrenere. Målgruppa er hovedtrenere og spillerutviklere for «satsingslag» i alderen 12-19 år. Her går vi i dybden på sentrale områder innenfor spillerutvikling, som blant annet fotballfysikk, vekst og modning, periodisering, totalbelastning, trenings- og kamparena, læring for ungdom. Gledelig nok er alle 18 kretser i gang med gjennomføring. Vi tror at jo flere som gjennomfører – jo mer vil det heve norsk spillerutvikling.

NFF Keepertrener B-lisens

Flere kretser enn noen gang har gjennomført - eller skal gjennomføre - dette 16-timerskurset i år. Kurset er beregnet for både lagstreneren og spesialisten – og er et viktig kurs i utdanningsstigen for keepertrenere. Kurset er en forutsetning for opptak på neste trinn og et flott supplement etter Grasrotkurset.

Avslutningsvis

Det er veldig gledelig at trenerutdanning er i vinden mer enn noen gang. Vi skal fortsette med en involverende metodikk og med mye praksis. Vi fortsetter også med en spillsentrert tilnærming til trening og ferdighetsutvikling. Så skal vi også videreføre satsingen på trenerutdanning i regi av de 18 fotballkretsene, der KA Trener allerede har gitt oss klare gevinster.

Det enkelte utdanningstilbud revideres så å si hvert år. Det som var godt nok i fjor er neppe bra nok nå. Vi streber kontinuerlig med å videreutvikle trenerutdanningen og blir aldri helt fornøyde. Ett av grepene de siste årene har vært å sikre en tydelig rød tråd mellom NFFs sportsplan, Landslagsskolen og trenerutdanningen.

Vi er trygge på at flere utdannede trenere, innenfor en moderne metodikk og pedagogikk, totalt sett vil føre til at vi utvikler enda bedre spillere – og at vi også klarer å beholde spillerne våre lenger. Det siste må aldri glemmes, da idretten er veldig verdifull å være en del av i ungdomsårene. Alle spillere fortjener trenere som passer ut fra spillerens eget ambisjonsnivå.

 

-- annonse --